Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Förebyggande sjukpenning till riskgrupper

Riskgrupper som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19 ska ha rätt till förebyggande sjukpenning.

Åtgärden om förebyggande sjukpenning till riskgrupper föreslås träda i kraft från och med den 1 juli 2020 och ska gälla till sista september 2020. Ersättningen är som mest 804 kronor per dag under 90 dagar. Syftet är att öka skyddet för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i sjukdomen covid-19.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Ett läkarintyg ska visa att individen tillhör en definierad riskgrupp.

Kostnaden för åtgärden om sjukpenning till riskgrupper beräknas kosta 5,9 miljarder kronor.

Komplicerad åtgärd

Åtgärden har tagits fram i dialog med riksdagen och går att jämföra med en ny socialförsäkringsförmån. Något som i vanliga fall kan ta flera år att arbeta fram.

Regeringen vill att även anhöriga till personer i riskgrupp omfattas

Regeringen jobbar också med ett förslag om att smittbärarpenning ska kunna lämnas till vissa anhöriga till personer i riskgrupp. Det handlar om anhöriga som i samma hushåll arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för vård av närstående i samma hushåll. Den utvidgade rätten till ersättning gäller för anhöriga som, utöver den vård eller stöd och service som den anhöriga ger den närstående, även arbetar.

För att ersättning ska kunna betalas ut krävs det precis som för riskgrupper att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

För att undvika att vissa barn som nyligen har varit allvarligt sjuka riskerar att smittas av det nya coronaviruset ser även regeringen över ett förslag om en tillfällig föräldrapenning. Ersättningen föreslås lämnas under 90 dagar.

Förslagen om anhöriga och barn föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till sista september 2020.

Uppdaterades senast: