Sverige ska leda klimatomställningen och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb.

Vi vill skapa nya gröna jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik. Vi tror inte på att skapa nya låglönesektorer eller konkurrera på världsmarknaden med dåliga arbetsvillkor. De världsledande svenska industriföretagen har inte nått sin position genom att pressa ner lönerna utan genom tekniskt avancerad produktion som kräver medarbetare med rätt utbildning. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna.

Energipolitiken

I omställningen behövs en stabil energiproduktion. Därför bygger vi ut stamnät och kapacitet.

Fler gröna jobb med vår klimatpolitik

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Sverige ska gå före och investera i våra företags konkurrenskraft.

Ett helhetsansvar för miljön

Att värna miljön handlar om att skapa ett långsiktigt starkt samhälle med många jobb.

Transporter ska bli gröna

Satsningar på infrastruktur ger fler jobb i hela landet. Både väg och järnväg ska utvecklas.

Sverige världsledande i grön teknik

För klimatomställningen krävs en teknisk omställning för att minska utsläppen där de är som störst, bland annat industrin.

Alla som kan jobba ska jobba

Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik.