Frågor och svar om elpriser och energi

Elpriser/elförsörjning

  • Under hösten har vi sett höga elpriser i Sverige. Det är ett resultat av framförallt höga priser på naturgas i Europa. Det påverkar oss alla, vi arbetar för att vi ska ha en god elförsörjning och bra priser på el i Sverige.
  • Sverige är en del av den gemensamma inre marknaden för el inom EU. När priset varierar på kontinenten påverkar det elpriset även i Sverige. Det är dock inget som säger att de kommer att vara höga över lång tid. Senast förra året hade vi väldigt låga priser i Sverige.
Regeringen har tagit fram ett stöd för de mest drabbade hushållen för elpriserna på grund av den exceptionella situationen. Läs om stödet här.

Vad gör Socialdemokraterna för att priserna ska sjunka?

  • Det absolut viktigaste för att möta risken för höga elpriser är att utbudet av el ökar, både genom ökad produktion och att den distribueras till rätt plats. Regeringen tar fram en elektrifieringsstrategi för att ta ett samlat grepp om utbyggnad och distribution av el i hela Sverige.
  • För att elen ska finnas på rätt plats gör vi krafttag för att förstärka elnätet i hela landet. Takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. Nu gör vi rekordstora investeringar i stamnätet. Vi möjliggör också för ökad produktion genom att underlätta för havsbaserad vindkraft.

Har Sverige en elkris?

  • Vi har fortsatt god tillgång på el. Just nu är priset högt, vilket beror på höga priser i Europa och högt pris på naturgas. Men vi ska vi ska ha ännu starkare elförsörjning. Därför byggs elnätet ut i hela Sverige och vi gör det enklare för att bygga ut elproduktionen inte minst i södra Sverige.

Kommer Sverige framåt ha en stark och stabil elförsörjning?

  • Ja och den kommer bli ännu starkare. Med kraftig utbyggnad av elnätet och stora investeringar i hållbar produktion av el, så som vindkraft, kommer vi kunna öka Sveriges elproduktion och säkra eltillgången i hela vårt land.
  • Svenska kraftnät har kraftigt ökat investeringarna i stamnätet, och den höga takten fortsätter. De närmsta tre åren planerar de investeringar på mer än 23 miljarder kronor. De kommande tio åren finns planer om investeringar på 100 miljarder kronor.

Frågor och svar om Socialdemokraternas plan för kärnkraft och vindkraft