Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Snabba på klimatomställningen för fler jobb

Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår säkerhet. När vi ställer om vår industri och vår energiproduktion ökar vi Sveriges säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker klimatutsläppen.

Vi vill:

  • Investera i grön teknik och bryta vårt oljeberoende. Klimatinvesteringar ökar vårt lands frihet, skapar jobb i hela landet och minskar klimatutsläppen.
  • Stötta svensk industri. Svensk industri ska vara fortsatt bäst i världen på att ställa om, skapa nya produkter och tjänster och därmed nya jobb.
  • Säkerställa schyssta villkor. Framtidens gröna jobb ska ha bra villkor, svenska löner och kollektivavtal. Möjligheterna till omställning ska vara goda och alla ska ha ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Den som arbetar ett helt yrkesliv ska kunna leva på sin pension. Det är en fråga om respekt.

Energipolitiken

I omställningen behövs en stabil energiproduktion. Därför bygger vi ut stamnät och kapacitet.

Fler gröna jobb med vår klimatpolitik

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Sverige ska gå före och investera i våra företags konkurrenskraft.

Ett helhetsansvar för miljön

Att värna miljön handlar om att skapa ett långsiktigt starkt samhälle med många jobb.

Transporter ska bli gröna

Satsningar på infrastruktur ger fler jobb i hela landet. Både väg och järnväg ska utvecklas.

Sverige världsledande i grön teknik

För klimatomställningen krävs en teknisk omställning för att minska utsläppen där de är som störst, bland annat industrin.

Alla som kan jobba ska jobba

Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor.

Hela vår politik A till Ö