Frågor och svar om kärnkraft och vindkraft

Kärnkraft

 • Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver.
 • Dörren till kärnkraft är inte stängd. Det är fritt fram att bygga kärnkraft i Sverige och det har det varit den senaste tio åren.
 • Inga reaktorer har stängts med politiska beslut. De besluten har fattats av företagen som äger kärnkraften. Det står aktörerna fritt att bygga nya reaktorer, traditionella såväl som små modulära reaktorer (SMR/Fjärde generationens kärnkraft). Det har varit tillåtet att bygga ut kärnkraften i tio år, men investerings­viljan från företagen har saknats.
 • Investeringsviljan här och nu, i Sverige, är främst i förnybara energislag som vindkraft. Därför har vi också fattat beslut för att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, som kan ge kraftigt ökad energiproduktion särskilt i Södra Sverige.

Vad tycker Socialdemokraterna om kärnkraft?

Såhär står det i S politiska riktlinjer;

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. En nationell elektrifieringsstrategi ska ge långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion– det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om.

Varför stänger politiken ned kärnkraftsreaktorer?

 • Det är inte politiska beslut som gjort att vissa reaktorer slutats använda utan det är helt och hållet företagens egna beslut. Det är ingen dörr stängd till kärnkraft. Det är fritt fram att bygga kärnkraft i Sverige och det har det varit den senaste tio åren.

Behövs inte kärnkraften i framtiden? Varför vill ni inte ha kärnkraft?

 • Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver. Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, traditionella såväl som små modulära reaktorer (SMR/Fjärde generationens kärnkraft). Det har varit tillåtet att bygga ut kärnkraften i tio år, men investerings­viljan från företagen har saknats.
 • Socialdemokraterna står bakom målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och anser att det är kärnkraftsbolagen som själva ska ta besluten om fortsatt drift såväl som avveckling av anläggningar.

Hade priserna varit lägre om kärnkraftsreaktorer inte stängts ned?

 • Priset på elen idag har inte med kärnkraften att göra. De höga priserna beror främst på höga priser på naturgas, som är viktigt för många länder i Europa. Bara förra året hade vi rekordlåga priser i Sverige – med samma energimix vi har idag. Ser man till Europa så har exempelvis Frankrike som har långt mer kärnkraft är Sverige ännu högre priser än vad vi har nu.
 • Det är tydligt att lösningen snarare är att frigöra Europa från beroende av fossil el, och att fortsätta bygga ut både produktion och distribution i Sverige.

Ni säger att investeringsviljan är låg, samtidigt har flera kärnkraftsägare varit ute och sagt att de vill bygga. Det verkar inte hänga ihop?

 • Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, traditionella såväl som små modulära reaktorer.
 • Det finns många som pratar om att de vill investera i/bygga/ha kärnkraft. Däremot är det väldigt få som satsar pengar.
 • När det gäller förnybart så finns det från 2017-2023 över 100 miljarder i beslutade eller aviserade investeringar i vindkraft. Det bygger och har byggt ut elproduktionen.

M, SD, KD vill satsa på ny kärnkraft. Varför vill inte ni det?

 • Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver. Det står aktörer fritt att bygga nya reaktorer, traditionella såväl som små modulära reaktorer. Men investeringsviljan är hittills låg från företagen.
 • Är man seriös när man menar att man ska bygga ny kärnkraft så måste man i så fall använda skattebetalarnas pengar till det. Inte ens i budgetreservationen från M, SD, KD fanns några sådana pengar.

Vad tycker ni om SMR (Små modulära reaktorer)

 • Det är osannolikt att vi får se ny kärnkraft inom 10-15 år, eftersom ny kärnkraft tar lång tid att utveckla och investeringsviljan i förnybar el är mycket större. Vad gäller små modulära reaktorer så verkar det rimligt att en sådan teknik ligger ännu längre fram i tiden, dvs. innan de kommit ut på marknaden och sålts i så många exemplar att kostnaden sjunkit så att de är konkurrenskraftiga.
 • Det är inte läge att stänga några dörrar utan fortsätta följa utvecklingen av all fossilfri teknik, och det gäller även SMR.
 • Oppositionens intresse i frågan verkar dock vara något av ett luftslott. Det talas vitt och brett om vikten av kärnkraft och SMR, men i de högerkonservativas budgetreservation så återfinns noll kronor i satsningar på detta.

Vindkraft

 • Många vill bygga och investera i förnybara energislag så som vindkraft i Sverige. Därför har vi fattat beslut för att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, som kan ge kraftigt ökad energiproduktion särskilt i södra Sverige.
 • Idag finns det ansökningar [alla kommer ej realiseras] om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 TWh el, bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som vår årsförbrukning i hela Sverige. [Nu förbrukar vi 140 TWh el per år - i hela Sverige.]
 • Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserade vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Sveriges elproduktion har bidragit till Sveriges välstånd historiskt och är avgörande även i framtiden.