Sverige ska leda klimatomställningen och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb.

Vi vill skapa nya gröna jobb i hela landet genom storsatsningar på infrastruktur, vägar, järnvägar, välfärden och grön teknik. Vi tror inte på att skapa nya låglönesektorer eller konkurrera på världsmarknaden med dåliga arbetsvillkor. De världsledande svenska industriföretagen har inte nått sin position genom att pressa ner lönerna utan genom tekniskt avancerad produktion som kräver medarbetare med rätt utbildning. Genom rätt investeringar bidrar vi också i arbetet mot klimatförändringarna.

Alla som kan jobba ska jobba

Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor.

Fler gröna jobb med vår klimatpolitik

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Sverige ska gå före och investera i våra företags konkurrenskraft.

Jobb är avgörande för integrationen

Sverige ska vara ett välkomnande land där alla jobbar och bidrar.

För jobb i hela landet

Satsningar på infrastruktur ger fler jobb i hela landet.

Omskolning när arbetsmarknaden förändras

Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd.

Arbetslösa ska få en rimlig a-kassa

I krisens spår försvinner jobb. Då ska du mötas av en väg tillbaka till arbete.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik.