Gå till innehåll

Frågor och svar om elpriser och energi

Med anledning av de höga elpriserna sker det en diskussion om Sveriges elförbrukning. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Varför är elpriserna höga?

  • Under hösten har vi sett höga elpriser i Sverige. Det är ett resultat av framförallt höga priser på naturgas i Europa. Det påverkar oss alla, vi arbetar för att vi ska ha en god elförsörjning och bra priser på el i Sverige.
  • Sverige är en del av den gemensamma inre marknaden för el inom EU. När priset varierar på kontinenten påverkar det elpriset även i Sverige. Det är dock inget som säger att de kommer att vara höga över lång tid. Senast förra året hade vi väldigt låga priser i Sverige.

Regeringen har tagit fram ett stöd till de hushåll i Sverige som drabbats hårt av höga elpriser.

Vad gör Socialdemokraterna för att elpriserna ska sjunka?

  • Det absolut viktigaste för att möta risken för höga elpriser är att utbudet av el ökar, både genom ökad produktion och att den distribueras till rätt plats. Regeringen tar fram en strategi för elektrifiering för att ta ett samlat grepp om utbyggnad och distribution av el i hela Sverige.
  • För att elen ska finnas på rätt plats gör vi krafttag för att förstärka elnätet i hela landet. Takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. Nu gör vi rekordstora investeringar i stamnätet. Vi möjliggör också för ökad elproduktion genom att underlätta för havsbaserad vindkraft.

Har Sverige en elkris?

  • Sverige har fortsatt god tillgång på el. Just nu är priset högt, vilket beror på höga priser i Europa och högt pris på naturgas. Men vi ska vi ska ha ännu starkare elförsörjning. Därför byggs elnätet ut i hela Sverige och vi gör det enklare för att bygga ut elproduktionen inte minst i södra Sverige.

Tabell över energitillgång i Sverige 2021


JANFEBMARSAPRILMAJJUNIJULI

AUG

SEP

OKT

NOV

Elanvändning 2021
Källa: SCB

Produktion inom landet

16 317

15 255

15 836

14 758

12 504

10 032

11 366

11 489

11 977

14 082

14 812

Import

1 374

1 247

579

344

819

528

687

454

442

253

576

SUMMA TILLFÖRSEL

17 691

16 502

16 416

15 103

13 322

10 560

12 053

11 943

12 419

14 334

15 388

Användning inom landet

Export

2 558

2 465

3 100

3 423

2 725

2 223

3 056

2 399

2 401

3 193

3 344

Förbrukning inom landet

15 133

14 037

13 316

11 680

10 597

8 337

8 996

9 544

10 018

11 141

12 044

SUMMA ANVÄNDNING

17 691

16 502

16 416

15 103

13 322

10 560

12 053

11 943

12 419

14 334

15 388

Kommer Sverige framåt ha en stark och stabil elförsörjning?

  • Ja och den kommer bli ännu starkare. Med kraftig utbyggnad av elnätet och stora investeringar i hållbar produktion av el, så som vindkraft, kommer vi kunna öka Sveriges elproduktion och säkra eltillgången i hela vårt land. Läs här om vår energipolitik.
  • Svenska kraftnät har kraftigt ökat investeringarna i stamnätet, och den höga takten fortsätter. De närmsta tre åren planerar de investeringar på mer än 23 miljarder kronor. De kommande tio åren finns planer om investeringar på 100 miljarder kronor.


Uppdaterades senast: