Ekonomi - Socialdemokraterna

Ekonomi

Vi investerar i jobb och framtidstro för alla

Fler människor i arbete och aktiva insatser mot arbetslösheten går först för Socialdemokraterna. Jobben och ordning och reda i statsfinanserna sätts främst i den ekonomiska politiken.

Socialdemokraterna vill:

 • att investeringar i fler jobb och bättre skola går före fortsatta skattesänkningar 
 • att Sverige mellan 2014 och 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU
 • att det finanspolitiska ramverket med mål för den offentliga sektorns sparande och utgiftstak ska förstärkas i enlighet med den breda blocköverskridande överenskommelse som finns på området.
Portrait of representative Finansminister Magdalena Andersson

Håller du med?

Jobben främst

Sverige är ett fantastiskt land. Men all den potential som finns i vårt land kommer inte till sin rätt. Den borgerliga regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar gjorde inte Sverige bättre. Alltför många är arbetslösa och klyftorna i samhället håller människor tillbaka från att nå sina drömmar.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har bytt riktning för Sverige och utvecklar den svenska modellen genom att investera i det som bygger vårt land starkt inför framtiden. Det är samarbete som har byggt Sverige starkt och nu krävs att alla parter som vill Sverige väl samarbetar.

Ordning och reda i de offentliga finanserna är grunden. Vi socialdemokrater kommer att göra det som krävs för att säkerställa ordning och reda i statsfinanserna. Det övergripande målet för den ekonomiska politiken är att nå full sysselsättning. När fler jobbar får vi råd att investera i framtiden och en välfärd att vara stolta över. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård går före fler skattesänkningar.

Uppdaterades senast: 22 mars 2017
Läs mer
 • Ekonomi

  Sverige är ett fantastiskt land. Men all den potential som finns i vårt land kommer inte till sin rätt. Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Den borgerliga regeringens ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar gjorde inte Sverige bättre. Alltför många är arbetslösa och klyftorna i samhället håller människor tillbaka från att nå sina drömmar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Export

  Svensk export är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. Det skapar jobb och välfärd i vårt land. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Företagande och entreprenörskap

  För att klara jobben behöver Sverige ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag som växer med fler anställda. Vi socialdemokrater vill ta tillvara växkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att fler startar företag men även så att befintliga företag och potentiella företag kan växa, exportera och anställa fler. Stora företag är viktiga för sysselsättningen. Men de nya jobben skapas främst i små och medelstora företag. Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Innovation

  Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer. Innovation skapar framtidens nya jobb i Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kärnkraft

  Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Nyindustrialisering

  Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Näringspolitik och konkurrens

  Sverige har länge varit ett konkurrenskraftigt land. Runt om i världen efterfrågas svenska varor och tjänster. Det är viktigt för jobb och välfärd. Sverige och svenska företag står sig väl i den globala konkurrensen. Svensk export tar världsmarknadsandelar och tillväxten är hög.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Regional tillväxt

  Socialdemokraterna vill stärka jobbförutsättningarna i hela Sverige. En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning. Kunskapsresultaten i skolan, fungerande vård, ökad trygghet mot brott och framtidsinvesteringar går före nya skattesänkningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vinst i välfärden

  Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.