Det största trygghetsprogrammet i modern tid - Socialdemokraterna

Bild för -

DET STÖRSTA TRYGGHETSPROGRAMMET I MODERN TID

Socialdemokraterna går till val med det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker.

Socialdemokraternas valmanifest 2018

Läs vårt valmanifest här

Valmanifest 2018

Läs om våra nyheter inför valet:

OBS! Listan uppdateras kontinuerligt. 

5 juli 2017: 20 miljarder till välfärden

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/magdalena-andersson-presenterade-vallofte/

26 februari 2018: 14 000 fler anställda i vården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/14-000-fler-vardanstallda-som-del-av-omfattande-trygghetspaket/

27 februari 2018: Fler ambulanshelikoptrar för tryggare vård

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/fler-ambulanshelikoptrar-for-tryggare-vard/

28 februari 2018: Cancervården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-satsar-pa-kortare-vantetider-i-cancervarden/

8 mars 2018: Arbetskläder till personalen i hemtjänsten

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/arbetsklader-till-personalen-hemtjansten/

12 mars 2018: Nationellt program för avhopparverksamhet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nationellt-program-for-avhopparverksamhet/

13 mars 2018: Förbud mot religiösa friskolor

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/

26 mars 2018: Stoppa hatpredikanter från inresa i Sverige

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/s-vill-stoppa-hatpredikanter-fran-inresa-i-sverige

27 mars 2018: Trygghet och studiero i skolan

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/valloften-for-trygghet-och-studiero-i-skolan/

18 april 2018: Stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stopp-for-arbetskraftsinvandring-till-yrken-utan-sarskilda-kvalifikationer/

24 april 2018: Alla som lever i Sverige ska kunna svenska

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/alla-som-lever-i-sverige-ska-kunna-svenska/

1 maj 2018: Höjd pension för vanligt folk

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/hojd-pension-for-vanligt-folk/

2 maj 2018: Vi vill stärka rätten till en fast läkare

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-vill-starka-ratten-till-en-fast-lakare-for-var-och-en/

4 maj: En trygg migrationspolitik för en ny tid

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-trygg-migrationspolitik-for-en-ny-tid/

9 maj 2018: Nya åtgärder för bättre kontroll vid Sveriges gränser

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nya-atgarder-for-battre-kontroll-vid-sveriges-granser/

14 maj 2018: Skärpta regelverk för bidrag till trossamfund

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/skarpta-regelverk-for-bidrag-till-trossamfund/

15 maj 2018: Tryggare skoldagar

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forslag-for-trygga-skoldagar/

17 maj 2018: Brett och snabbt stöd till unga som mår dåligt/psykisk hälsa

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/brett-och-snabbt-stod-till-unga-som-mar-daligt/

19 maj 2018: Se över strandskyddet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/socialdemokraterna-vill-se-over-strandskyddet/

20 maj 2018: Långsiktig inriktning på cancervården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/langsiktig-inriktning-for-cancervarden/

22 maj 2018: Bryta ensamheten hos äldre

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-vill-bryta-ensamheten-och-forbattra-halsan-hos-aldre/

30 maj 2018: Handlingsplan för trygga jobb

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/handlingsplan-for-trygga-jobb/

4 juni 2018: Bättre vård efter förlossning

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/battre-vard-efter-forlossning/

14 juni 2018: Ökat äldreperspektiv i politiken

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okat-aldreperspektiv-i-politiken/

15 juni 2018: Sänkt skatt för fler pensionärer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/sankt-skatt-for-fler-pensionarer/

17 juni 2018: Inga områden ska vara särskilt utsatta

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/inga-omraden-ska-vara-sarskilt-utsatta/

20 juni 2018: Vinstjakten i välfärden – så går vi vidare med frågan

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vinstjakten-i-valfarden--sa-gar-vi-vidare-med-fragan/

25 juni 2018: Miljardsatsning för en nära och öppen vård

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/miljardsatsning-for-en-nara-och-oppen-vard/

26 juni 2018: Vi investerar för en köfri vård

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-investerar-for-en-kofri-vard/

1 juli 2018: Fem reformer för att fler ska kunna försörja sig själva och bidra till samhället

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/alla-som-kan-jobba-ska-jobba/

2 juli 2018: Ökad export och investeringar för tillväxt, jobb och välfärd

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okad-export-och-investeringar-for-tillvaxt/

3 juli 2018: Utökad statlig service i hela landet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/utokad-statlig-service-i-hela-landet/

4 juli 2018: Storsatsning på besöksnäringen

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/storsatsning-pa-besoksnaringen/

5 juli 2018: Högre pensioner för vanligt folk

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/hogre-pensioner-for-vanligt-folk/

10 juli 2018: Så för vi kampen mot gängkriminaliteten

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/saforvikampenmotgangkriminaliteten/

13 juli 2018: Vi vill utreda ett förbud mot rasistiska organisationer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-vill-utreda-ett-forbud-mot-rasistiska-organisationer/

6 augusti 2018: Nya förslag på vägen mot världens första fossilfria välfärdsland

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nya-forslag-pa-vagen-mot-varldens-forsta-fossilfria-valfardsland/

7 augusti 2018: 500 miljoner årligen för bättre vägar på landsbygden

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/battre-vagar-pa-landsbygden--for-ett-starkare-samhalle-och-ett-tryggare-sverige/

12 augusti 2018: Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-gar-till-val-pa-battre-arbetsvillkor-i-valfarden/

14 augusti 2018: Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stoppa-privatiseringar-i-varden/

15 augusti 2018: Röj-stöd till privata skogsägare

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/roj-stod-till-privata-skogsagare/

15 augusti 2018: Ersätt stafettläkare med fasta läkare

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/ersatt-stafettlakare-med-fasta-lakare/

17 augusti 2018: Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stoppa-vinstjakten-och-forbattra-villkoren-for-personalen-i-aldreomsorgen/

18 augusti 2018: Fler bostäder till unga

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nytt-s-forslag-fler-bostader-till-unga/

19 augusti 2018: Läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/laxhjalpsgaranti-och-obligatorisk-lovskola/

20 augusti 2018: Stärkt stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/starkt-stod-till-barn-med-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/

20 augusti 2018: Ökad rättssäkerhet och trygghet för kvinnor som utsatts för sexualbrott

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okad-rattssakerhet-och-trygghet-for-kvinnor-som-utsatts-for-sexualbrott/

21 augusti 2018: Framtidens fritids för lärande och rörelse

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/framtidens-fritids-for-larande-och-rorelse/

21 augusti 2018: Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/fler-vuxna-i-skolan-for-okad-kunskap-och-studiero/

22 augusti 2018: Inga elever ska hållas tillbaka i skolan

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/inga-elever-ska-hallas-tillbaka-i-skolan/

23 augusti 2018: Alla ska bidra till välfärden efter förmåga

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/alla-ska-bidra-till-valfarden-efter-formaga/

24 augusti 2018: Vi stärker det svenska försvaret

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-starker-det-svenska-forsvaret/

26 augusti 2018: Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/ett-hallbart-arbetsliv-for-alla---motverka-stress-och-psykisk-ohalsa/

26 augusti 2018: Hela Sverige behöver kultur och kreativitet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/lat-sveriges-kreativitet-blomstra/

27 augusti 2018: 3 miljarder för vård i tid och kortare köer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/3-miljarder-for-vard-i-tid-och-kortare-koer/

28 augusti 2018: En extra veckas ledighet för föräldrar – en familjevecka

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-extra-veckas-ledighet-for-foraldrar--en-familjevecka/

1 september 2018: Socialdemokraterna presenterar sjuksköterskelyft

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/socialdemokraterna-presenterar-sjukskoterskelyft/

4 september 2018: Socialdemokraterna föreslår stopplag för OPS i sjukvården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stopplag-for-ops-i-sjukvarden/

4 september 2018: Avgiftsfritt influensavaccin för alla över 65 år

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/avgiftsfritt-influensavaccin-for-alla-over-65-ar/

5 september 2018: Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okad-insyn-och-stopp-for-snabba-sidbyten-for-politiker/

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.