Sluta skjut

Sluta skjut är en satsning som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld. Arbetet har gett resultat i Malmö regeringen har därför gett ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) om att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.

Sluta skjut är en arbetsmetod mot grovt våld i kriminella grupperingar som har prövats i Malmö sedan 2018, där polisen, Kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare samarbetar för att minska dödligt våld i kriminella miljöer.

Sluta skjut bygger på en amerikansk modell (Group violence intervention – GVI) som i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet. Utvärderingar av arbetet i Sverige har visat lovande resultat och att strategin är värd att pröva i flera städer i Sverige.

Fler kommuner bör satsa på "Sluta skjut"

Mot bakgrund av den allvarliga problematiken med dödligt skjutvapenvåld i kriminella miljöer bör Sluta skjut spridas till flera orter i Sverige. Regeringen har därför avsatt medel för 2021 samt föreslagit för budgeten för 2022 och 2023. Regeringen avser även att ge Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården ett uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida arbetsmetoden.

I Stockholms stad blundar Moderaterna för gängkriminaliteten

Varje vecka sker nya skjutningar och vi vill se åtgärder genast! Den S-ledda regeringen bygger ut Polisen och skärper straffen, samtidigt måste varje kommun ta ansvar på sin hemmaplan. Det syns i Stockholms stad att Moderaterna helt saknar en plan för att bryta nyrekryteringen till gängen. De saknar en plan för att fånga upp unga killar på glid och på allvar bryta segregationen. Och de vill inte införa den framgångsrika metoden Sluta skjut!

I S-ledda Malmö har skjutningarna minskat med 70 procent de senaste åren, tack vare stora satsningar på trygghet och ett systematiskt arbete med metoden Sluta skjut.

Vi vill att M-ledda Stockholm tar efter Malmö och inför Sluta Skjut och på allvar tar sitt ansvar för att bryta nyrekryteringen till gängen.