Vår plan för en trygg pension

Rädda Trygghetspensionen!

Den som slitit ut sig i jobbet och är tvungen att gå i pension före 65 år måste idag betala med lägre pension resten av livet. En undersköterska, en byggarbetare eller en servitör som har för ont i kroppen för att kunna arbeta blir tvungen att leva som fattigpensionär trots ett långt yrkesliv.

Så ska det inte vara. Sverige kan bättre än att spara på dem som slitit hårdast. Därför vill vi socialdemokrater att det ska finnas en särskild trygghetspension för den som är över 60 år, så att man inte drabbas ekonomiskt livet ut om kroppen säger stopp. Om riksdagen röstar ja till regeringens budget kommer trygghetspensionen bli verklighet.

Moderaterna var däremot tidigt ute och meddelade att de är emot förslaget om en trygghetspension. Därför startade vi för några veckor sedan en namninsamling för att rädda trygghetspensionen! Efter att omkring 17 000 personer har anslutit sig verkar det nu som att de högerkonservativa partierna inte vågar rycka bort trygghetspensionen från budgeten.

Vi behöver fortfarande din hjälp!

Än har riksdagen inte fattat beslut om budgeten. Ju fler vi är som skriver under kampanjen för att rädda Trygghetspensionen, desto tydligare blir det för de högerkonservativa att de som slitit ett helt yrkesliv förtjänar en rättvis pension!

Trygghetspensionen är ett steg för att vanligt folk ska kunna ha en bra ålderdom oavsett vad man har jobbat med.

Den som slitit mest förtjänar en rättvis pension.

Skriv under kampanjen på Folkrörelse.nu Länk till annan webbplats.

Rädda Trygghetspensionen

Vi behöver din hjälp att ge en trygg pension till de som sliter ut sig på jobbet. Skriv under på Folkrörelse.nu här

Pensionerna måste fortsätta bli bättre.

Alldeles för många av Sveriges pensionärer har för låg pension. Du som har varit med och byggt Sverige starkt ska ha en rimlig och trygg pension. Det är inte mer än rätt.

Därför är det bra att första utbetalningen av pensionstillägget kommer i pensionsutbetalningen i september. Det är en pensionshöjning på upp till 600 kr för dem som har jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension. Vi har även tidigare höjt garantipensionen och bostadstillägget för dem med riktigt låga pensioner.

Men vi är långt ifrån klara. Pensionerna måste fortsätta öka. I höstens budget höjer vi bostadstillägget än mer och inför en trygghetspension för äldre som slitit ut sig. 

Vi har satt ett tydligt mål om att alla ska få minst 70% av slutlönen i pension. Det vill vi uppnå genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet. Men det finns partier som är skeptiska till det förslaget. Därför behöver vi bli fler som hörs och ställer krav på att inbetalningarna behöver öka.

Vill du vara med oss och fortsätta kämpa för bättre pensioner?

Vårt mål:

70% av slutlönen

Vi har ett tydligt mål. Det är att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen.


Nästa steg för bättre pensioner:

Vi föreslår att fortsätta höja bostadstillägget.

Du med lägst pension ska också ha en trygghet. Därför höjer vi bostadstillägget för 350 000 pensionärer i budgetpropositionen för 2022.

Taket i bostadstillägget höjs från 7000 kronor till 7500 kronor. Det innebär 250 kronor mer i månaden för den som har mer än 7500 kronor i hyra.

Vi höjer också konsumtionsstödet som är en del av bostadstillägget. Det innebär att pensionärer som idag har rätt till det här stödet kommer att få 200 kronor mer i månaden per hushåll.

Vi föreslår att införa trygghetspension för utslitna.

I budgetpropositionen för 2022 har vi lagt fram förslag ett förslag om trygghetspension som gör att personer som slitit ut sig i arbetslivet, genom en ny regel i sjukersättningen, ska få bättre ekonomisk trygghet. Det berör dem som närmar sig pensionsåldern och har 5 år kvar till den så kallade riktåldern. De innebär att den som idag är över 60 år kan få trygghetspension.Vi jobbar för att öka inbetalningarna till pensionssystemet.

Vi fortsätter jobba i Pensionsgruppen för att öka inbetalningarna till pensionssystemet, något som en del partier ställer sig kritiska till. Men vi vet vad vi vill, pensionerna ska höjas, och därför kommer vi kämpa för att öka inbetalningarna. 

 

Det här har vi redan gjort för att förbättra pensionärers ekonomi:

  • Infört ett pensionstillägg på upp till 600 kr i månaden för dem som har jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension.
  • Höjt garantipensionen och bostadstillägget för att de pensionärer som har lägst inkomster ska få mer pengar i plånboken.
  • Sänkt skatten för pensionärer och till 2023 kommer den orättvisa skillnaden i beskattningen mellan arbete och pension vara borta.
  • Höjt tandvårdsbidraget för de som är över 65 år och gjort öppenvården avgiftsfri för de som är över 85 år.

Läs mer under vår politik A-Ö