Vår plan för en trygg pension

Pensionerna måste fortsätta bli bättre.

Alldeles för många av Sveriges pensionärer har för låg pension. Du som har varit med och byggt Sverige starkt ska ha en rimlig och trygg pension. Det är inte mer än rätt.

Därför är det bra att första utbetalningen av pensionstillägget kommer i pensionsutbetalningen i september. Det är en pensionshöjning på upp till 600 kr för dem som har jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension. Vi har även tidigare höjt garantipensionen och bostadstillägget för dem med riktigt låga pensioner.

Men vi är långt ifrån klara. Pensionerna måste fortsätta öka. I höstens budget höjer vi bostadstillägget än mer och inför en trygghetspension för äldre som slitit ut sig. 

Vi har satt ett tydligt mål om att alla ska få minst 70% av slutlönen i pension. Det vill vi uppnå genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet. Men det finns partier som är skeptiska till det förslaget. Därför behöver vi bli fler som hörs och ställer krav på att inbetalningarna behöver öka.

Vill du vara med oss och fortsätta kämpa för bättre pensioner?

Vårt mål:

70% av slutlönen

Vi har ett tydligt mål. Det är att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen.


Nästa steg för bättre pensioner:

Vi föreslår att fortsätta höja bostadstillägget.

Du med lägst pension ska också ha en trygghet. Därför höjer vi bostadstillägget för 350 000 pensionärer i budgetpropositionen för 2022.

Taket i bostadstillägget höjs från 7000 kronor till 7500 kronor. Det innebär 250 kronor mer i månaden för den som har mer än 7500 kronor i hyra.

Vi höjer också konsumtionsstödet som är en del av bostadstillägget. Det innebär att pensionärer som idag har rätt till det här stödet kommer att få 200 kronor mer i månaden per hushåll.

Vi föreslår att införa trygghetspension för utslitna.

I budgetpropositionen för 2022 har vi lagt fram förslag ett förslag om trygghetspension som gör att personer som slitit ut sig i arbetslivet, genom en ny regel i sjukersättningen, ska få bättre ekonomisk trygghet. Det berör dem som närmar sig pensionsåldern och har 5 år kvar till den så kallade riktåldern. De innebär att den som idag är över 60 år kan få trygghetspension.Vi jobbar för att öka inbetalningarna till pensionssystemet.

Vi fortsätter jobba i Pensionsgruppen för att öka inbetalningarna till pensionssystemet, något som en del partier ställer sig kritiska till. Men vi vet vad vi vill, pensionerna ska höjas, och därför kommer vi kämpa för att öka inbetalningarna. 

 

Det här har vi redan gjort för att förbättra pensionärers ekonomi:

  • Infört ett pensionstillägg på upp till 600 kr i månaden för dem som har jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension.
  • Höjt garantipensionen och bostadstillägget för att de pensionärer som har lägst inkomster ska få mer pengar i plånboken.
  • Sänkt skatten för pensionärer och till 2023 kommer den orättvisa skillnaden i beskattningen mellan arbete och pension vara borta.
  • Höjt tandvårdsbidraget för de som är över 65 år och gjort öppenvården avgiftsfri för de som är över 85 år.

Läs mer under vår politik A-Ö