Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Pension

Vi vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla har en pension som det går att leva på.

Vi har ett tydligt mål: att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen.

Socialdemokraterna vill

 • bygga ut pensionstillägget för att göra det mer lönsamt att ha arbetat under arbetslivet. Det är en viktig princip i vårt pensionssystem
 • att alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension
 • höja inbetalningarna till pensionssystemet
 • införa en gas i pensionssystemet, dvs att pensionen blir högre när det blir överskott i pensionssystemet, på samma sätt som den så kallade bromsen gör att pensionerna blir lägre när det riskerar att bli underskott i systemet.

Pensionerna måste fortsätta att bli bättre

Alldeles för många av Sveriges pensionärer har för låg pension. Du som varit med och byggt upp vårt land och med ditt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionerna ska höjas.

Vi vill ha ett hållbart pensionssystem så att både nuvarande och kommande generationer får tillräckliga pensioner. Vi har satt ett tydligt mål om att alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension. Det vill vi uppnå genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet. Vi vill att inbetalningarna ökar så att de motsvarar de 18,5 procent som var avsikten när pensionssystemet infördes. Vi vill minska de ekonomiska klyftorna och öka jämställdheten bland pensionärer.

Vi lever allt längre vilket betyder att pensionen ska räcka i fler år än tidigare. Det gör att vi behöver jobba längre, annars blir pensionen för låg. Pensionsåldern måste höjas eftersom det vi betalar in när vi jobbar helt enkelt inte räcker till när vi behöver pension i fler år. Pensionsåldern kommer successivt att höjas. För att alla ska orka jobba längre måste också arbetsmiljön förbättras och det måste finnas ett skydd för den som av olika skäl inte kan jobba ända fram till pensionen. Ett av dessa skydd är den så kallade trygghetspensionen som vi införde i regeringsställning.

Det här har vi gjort

 • höjt garantipensionen med 1 000 kronor per månad från den 1 augusti 2022
 • höjt bostadstillägget med 100 kronor för ensamstående och 50 kronor för sammanboende från den 1 augusti 2022
 • gjort premiepensionen bättre och tryggare
 • infört ett pensionstillägg på upp till 600 kr i månaden för dem som har jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension
 • infört trygghetspension, som innebär att den som är över 60 år och som slitit ut sig i jobbet och inte klarar att arbeta ända fram till pensionsåldern, enklare kan få sjukersättning.

Uppdaterades senast: