Jönköpings Arbetarekommun

Kontakta oss

Expedition

Ombudsman

Per Svenberg

per.svenberg@socialdemokraterna.se

Verksamhetsassistent

Margareta Stråth

margareta.strath@socialdemokraterna.se

Styrelse

Ordförande

Ilan De Basso

Ordförande

Ilan De Basso

Medlemsansvarig

Ingalill Dahlgren Nyberg