Värnamo Arbetarekommun

Kontakta oss

Växjövägen 2 f
33132 Värnamo33132 Värnamo

socialdemokrater.vernamo@telia.com

+46 73-088 85 54


Facebook

Expedition

Assistent

Susanna Ekström

socialdemokrater.vernamo@telia.com

Styrelse

Ordförande

Bo Svedberg

Medlemsansvarig

Susanna Ekström

flowerspatch@hotmail.com

+46 73-807 15 29