Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Klimatet

Sverige ska bli världens första land
som inte använder fossila bränslen,
alltså kol, gas och olja.
Vi har både tekniken och kunskapen
för att göra det.

Vi vill att EU och FN ska få alla länder
att följa avtalet från Paris år 2016
och Agenda 2030
för att stoppa förändringarna i klimatet.

Det här vill Socialdemokraterna:

 • Vi ska ge mer pengar till utveckling av teknik
  och uppfinningar som är bra för miljön.

 • Vi ska bygga mer kollektivtrafik
  och mer varor ska åka tåg och båt
  istället för lastbil och flyg.

 • Bensin och diesel ska innehålla
  mer bränsle som inte kommer från olja,
  som alltså är fossilfritt.
  Etanol är ett exempel.

 • Vi ska återvinna mer
  och vi ska också använda gamla saker
  flera gånger och på nya sätt.


Uppdaterades senast: