Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Miljön

Miljön är viktig för att vi ska kunna leva bra liv.
Gifter i vatten, i vår mat och i luften
gör oss sjuka.

Vi måste arbeta mer för att vår miljö i Sverige
och på hela jorden är bra för alla människor,
och för alla växter och djur.

Sverige är redan idag ett land som arbetar mycket
med att vår miljö ska vara bra för hela jorden.
Vi har bestämt om mål för arbetet med miljön.
För att klara målen måste vi arbeta tillsammans
för en förändring.
Vi ska använda pengar till utveckling
och skapa nya regler som bättre skyddar vår miljö.

Det här vill Socialdemokraterna:

 • Minska utsläppen av växthusgaser.
  Vi ska bli det första landet i världen
  som inte använder fossila bränslen.

 • Vi ska påverka EU om strängare regler
  för kemiska ämnen.
  Det ska också vara skatt på farliga ämnen.

 • Miljön i våra sjöar och hav måste bli bättre.
  Vi måste minska ämnen som kväve och fosfor.
  Ämnena skapar övergödning.
  Övergödning gör att syret i vattnet försvinner.
 • Vi ska skydda vårt rena dricksvatten.

Tillbaka till förra sidan

Uppdaterades senast: