Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Lag och ordning

Sverige kan och ska bli bättre.
Utanförskap, alltså att inte vara delaktig i samhället,
och kriminalitet är hot mot vår demokrati.

Här kan du läsa mer om vad vi vill göra
för att öka integrationen
och för att minska kriminaliteten
i vårt samhälle:

Öka integrationen >>

Stoppa kriminaliteten >>

Stoppa mäns våld mot kvinnor >>

 

Uppdaterades senast: