Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Öka integrationen

Alla som bor i Sverige ska vara med i samhället.
Ingen ska leva i utanförskap.
Vi måste därför öka integrationen.

Alla bostadsområden i Sverige ska vara trygga
att bo och leva i.
Kraven på medborgarna
och möjligheterna för medborgarna
ska vara lika för alla i hela Sverige.

Vi ska arbeta särskilt med områden som har problem
så att alla ska kunna leva ett tryggt liv där
och kunna få ett arbete.
Alla som kan ska jobba.

Fler unga ska få bra utbildning, bra fritid,
få ett första jobb och en bostad.
Var du bor i Sverige ska inte påverka
den möjligheten.


Uppdaterades senast: