Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Omsorgen om äldre

Vi blir fler och fler äldre människor i Sverige
och fler äldre behöver omsorg.

Att vi lever längre är en framgång för vårt samhälle.
Men vi behöver göra omsorgen om de äldre
lika bra och trygg för alla i hela landet.Vi behöver också fler personer som arbetar i omsorgen
och bättre kvalitet i omsorgen

Det här vill Socialdemokraterna:

  • Företag ska inte få göra vinst på äldreomsorg.

  • Vi ska anställa fler personal i omsorgen för äldre
    och villkoren för personalen ska bli bättre.

  • Vi ska bygga fler boenden för äldre.

  • Alla äldre ska ha en egen kontakt i hemtjänsten.

Tillbaka till förra sidan

Uppdaterades senast: