Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Pensionen

Många pensionärer i Sverige
får för lite pengar i pension.
Pensionerna måste därför höjas.
Alla måste få en pension som räcker
till att leva ett liv som alla andra.

Vårt mål är att pensionen för en vanlig arbetare
ska vara 70 procent av den lön
som personen hade när den slutade arbeta.

Vi lever längre.
Det betyder att pensionen ska räcka
i fler år än tidigare.
Vi behöver därför ha ett system för pensioner
som fungerar både för pensionärerna idag
och för framtidens pensionärer.
Vi behöver också jobba längre
och höja åldern för när vi kan börja få pension.


Uppdaterades senast: