Ekonomichef - Socialdemokraterna

Socialdemokraternas partikansli söker ekonomichef

Har du bred ekonomisk kompetens, chefserfarenhet och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Vi söker dig som ser vikten av ett modernt och strukturerat ekonomiarbete och vill ge bästa möjliga stöd till Socialdemokraternas kärnverksamhet. Nu lägger vi grunden för Sveriges framtid.

Dina arbetsuppgifter

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för det nationella kansliets ekonomiarbete samt stöd till partidistrikten i frågor som redovisning och ekonomisk uppföljning. Ekonomichefen leder detta arbete med hjälp av ekonomifunktionens tre medarbetare.

I rollen som ekonomichef har du ett övergripande ansvar för redovisning, ekonomistyrning och internkontroll. Detta sker delvis i samverkan med en extern leverantör till vilken partiet har outsourcat den löpande ekonomihanteringen. Du är också bland annat ansvarig för kontakter med banker, myndigheter och revisorer.

Mer konkret innebär det att du ansvarar för:

• budget, budgetuppföljning och ekonomisk rapportering

• att säkerställa ett bra stöd till kansliets chefer och övriga medarbetare inom ekonomi-, budget- och finansieringsfrågor

• att verka för en ökad samordning och utveckling av ekonomiska och administrativa frågor inom hela partiorganisationen

• att stödja kanslichef och partikassör samt medverka i arbetet med att utveckla partiets långsiktiga ekonomiska ställning och finansiering

• att ge ett coachande stöd till ekonomifunktionens egna medarbetare

Som ekonomichef hos Socialdemokraterna har du fokus på helheten och resultaten och förmår att arbeta såväl strategiskt som operativt inom hela ekonomiområdet. Du är synlig både internt inom kansliet och externt i hela partiorganisationen. Rollen förutsätter också att du kan kombinera ett långsiktigt förändringsarbete med att hantera det som händer för dagen.

Du ingår i partikansliets ledningsgrupp, och förväntas bidra aktivt i den fortsatta utvecklingen av kansliets och partiets organisation. Du rapporterar primärt till kanslichefen.

Kompetenskrav

Vi söker dig som är civilekonom eller har annan likvärdig relevant högskoleutbildning och mångårig erfarenhet av att ha ett sammanhållet ekonomiansvar i en större organisation. Vi förväntar oss också att du har en bred ekonomisk kompetens med minst tre års egen chefserfarenhet. Vidare har du:

• goda redovisningskunskaper och erfarenhet av redovisnings- och skattelagstiftning för såväl ideella organisationer som aktiebolag

• förhandlingsvana och är bekväm i rollen att företräda en organisation inför externa leverantörer eller andra intressenter

• erfarenhet av att ha övergripande ansvar avseende projekt eller till ekonomiavdelning närliggande områden och är väl förtrogen med hur projekt bedrivs i den operativa verksamheten

• förståelse för vikten av samordning, struktur och internkontroll på en pragmatisk nivå

Utöver den rena ekonomikunskapen är du också van att hantera och leda interna projekt eller områden som ofta hamnar på en ekonomichef. Du får gärna ha erfarenhet från övergripande IT-ansvar eller ha arbetat med risk management, övergripande säkerhetsansvar eller liknande i en organisation eller ett bolag.

Erfarenhet av arbete inom en idéburen organisation är meriterande.

Som person tänker du strategiskt på så vis att du inser sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser samt anpassar dina handlingar efter detta. Du har också god förståelse för hur människor tar till sig kunskap samt om människors olika förutsättningar.

Du har en förmåga att väga samman komplex information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Dessutom kan du förstå komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna, samt producera egna texter av hög kvalitet.

Självklart delar du Socialdemokratins värderingar.

Då denna tjänst är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Vi tillämpar svenska som arbetsspråk.          

Tillträde

Enligt överenskommelse.      

Anställningen

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 

Vi tillämpar individuell lönesättning och oreglerad arbetstid. Tjänsten är placerad i historiska lokaler i Stockholm i anslutningen till riksdagen.

Vi tillämpar kollektivavtal mellan KFO – Handelsanställdas förbund och Akademikerna.

Kontaktpersoner

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Lisa Hedin, kanslichef, på 073-355 06 17

Jörgen Danielsson, facklig kontakt för Handels, på 072-746 60 47

Ulla Bab Rydbeck, facklig kontakt för Akademikerna, på 070- 513 13 97

Ansökan          

Välkommen att mejla din ansökan med CV och personligt brev här.

Skicka in din ansökan snarast möjligt då vi tillämpar löpande urval, dock senast 22 december. OBS! I ämnesraden skriver du: ”ekonomichef”.

Om oss

Socialdemokraterna är framtidspartiet i svensk politik. Vilken väg ska vi välja tillsammans, och vilken värld ska vi leva i? Dessa frågor är ständigt närvarande i vårt arbete med att förbättra samhället och människors livsvillkor. För att vinna människors förtroende behöver vi ha den mest relevanta nulägesanalysen, framtidsberättelsen och svaren på framtidens utmaningar och möjligheter. Partistyrelsens kansli är navet i detta arbete. Kansliets uppdrag är att stärka och utveckla framtidens folkrörelse, skapa förutsättningar för partiets långsiktiga politikutveckling och opinionsbildning samt ge stöd till riksdagsgruppens arbete. Vi är närmare 90 anställda på kansliet.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta.