Socialdemokraterna i Nordiska rådet söker en partigruppssekreterare - Socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Nordiska rådet söker en partigruppssekreterare

Vi söker en engagerad socialdemokrat med goda kunskaper om Norden och nordisk politik, goda organisatoriska färdigheter, erfarenhet från politiskt arbete och ekonomiuppföljning samt relevant högskoleutbildning. Goda kunskaper om fackföreningsrörelsen och medlemskap i Socialdemokraterna är en förutsättning.

Om tjänsten

Partigruppssekreteraren leder gruppens politiska arbete, fungerar som rådgivare och kontaktperson för gruppens medlemmar samt har ansvar för gruppens administration och kommunikation. 

Gruppsekreteraren förbereder gruppens aktiviteter och möten, koordinerar och följer upp gruppens politiska arbete, fungerar som koordinator och rådgivare för gruppens medarbetare, följer utvecklingen inom politiska sak- och intresseområden inför Nordiska rådets möten och organiserar gruppens externa kommunikation. 

Arbetet utförs självständigt efter gruppledarens riktlinjer, resor ingår i tjänsten. Arbetsspråket är ett av de skandinaviska språken, andra språkkunskaper är en fördel. Arbetsplatsen är i Folketinget i Köpenhamn där Nordiska rådet och Nordiska ministerrådets kontor ligger. 

Lön

 

Lön efter avtal 

Ansökan

Ansökan skickas till gruppens ledare Martin Kolberg, martin.kolberg@stortinget.no senast den 1 februari 2019. Frågor besvaras också av Martin Kollberg på telefon +47 907 75 258. 

Den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet består av socialdemokratiska parlamentariker från de nordiska länderna och de självstyrande områdena.

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.