Palmecenter söker kommunikatör

Vikarierande kommunikatör opinionsbildning

I en värld som i allt högre grad präglas av auktoritära ledare, ökande nationalism, krympande demokratiskt utrymme och ökande orättvisor behövs ökat stöd till motkrafterna; de som står upp för demokrati, fred, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Det kan bli ditt nästa jobb.

Olof Palmes Internationella Center stödjer progressiva rörelser och människor runt om i världen. I vårt uppdrag ingår också att engagera den svenska arbetarrörelsen för global solidaritet, i Olof Palmes anda. Vi bedriver även ett bredare opinionsbildningsarbete i syfte att Sverige ska fortsätta vara en aktör som driver världen åt rätt håll.

När nu den av våra kommunikatörer som arbetar med opinionsbildning ska vara föräldraledig söker vi en vikarie som kan se till att Palmecentret och det vi står för fortsätter att kännas angeläget för en bred målgrupp.

I korthet blir ditt uppdrag:

  • Att se till att Palmecentrets verksamheter och åsikter syns och hörs i media, på nyhetsplats och på debattsidor. Tillsammans med kommunikatören för webb och sociala media stödjer du arbetet med att nå ut i våra egna kanaler.
  • Att öka intresset för Palmecentrets frågor bland nyckelpersoner inom medlemsorganisationerna, som till exempel riksdagsledamöter, internationella sekreterare, pressansvariga och redaktörer för sociala media.
  • Att vara beredd att göra en insats på alla de områden som kommunikationsavdelningen på Palmecentret arbetar med. Vi är ett litet gäng där det viktigaste inte är vem som gör vad, utan att vi tillsammans når våra mål.

För att klara uppdraget behöver du vara snabb, kreativ och bra på att formulera budskap som når genom bruset. Du behöver vara duktig på att samarbeta och samordna. Inom Palmecentret och i medlemsorganisationerna finns personer med en massa kunskap om världen, och du ska samarbeta med dem för att omvandla kunskapen till opinionsbildande aktiviteter. Du behöver även vara strukturerad och kunna formulera projektplaner, hålla koll på budget och analysera måluppfyllnad.

Du har förmodligen en bakgrund som påverkansansvarig, pressekreterare, PR-konsult eller annat arbete där opinionsbildning och påverkan varit en väsentlig del. Det är en fördel om du har en bakgrund inom någon av arbetarrörelsen organisationer, det gör det lättare att förstå målgruppen. Du delar förstås arbetarrörelsens grundläggande värderingar om solidaritet och rättvisa.

Intresse för internationella frågor och global utveckling är meriterande.

Tjänsten är ett vikariat som löper från 1 oktober till 31 maj 2021. Har du inte möjlighet att börja redan 1 oktober tillträder du så snart som möjligt efter det. Tjänsten är i grunden en heltidstjänst, men vi är öppna för att diskutera även med dig som önskar deltid. Det kan även finnas vissa möjligheter att sköta uppdraget på konsultbasis. Arbetsplatsen finns i Stockholm, men möjlighet finns att till en del arbeta på annan ort. För närvarande gäller en allmän rekommendation om att arbeta hemifrån.

Räkna med att en mindre del av arbetet behöver utföras på kvällar och helger. Du har därför oreglerad arbetstid.

Skicka ansökan till jobb@palmecenter.se senast den 8 september.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av kommunikationschefen Björn Lindh: 076 118 57 23, bjorn.lindh@palmecenter.se

Palmecentret har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden.
Facklig representant Handels: Inga Näslund, inga.naslund@palmecenter.se
Facklig representant Akademikerförbunden: Paula Rasmusson, paula.rasmusson@palmecenter.se

Välkommen med din ansökan!