Praktikanter till PS Kansli

Vill du göra praktik på Socialdemokraternas partikansli VT 2022

Vill du vara med när en valrörelse växer fram och uppleva det politiska kommunikations- och organisationsarbetet? Då är du välkommen att söka praktikplats hos oss våren 2022. Du ska dela våra värderingar och ha erfarenhet av ideellt eller avlönat politiskt arbete.

Det socialdemokratiska partikansliet är en modern och spännande arbetsplats mitt i den politiska hetluften. Vi finns i Riksdagens lokaler, Gamla Stan och Sveavägen 68, Stockholm.

Upplägg

Praktiken följer mål som utgår från din utbildning. Du deltar i det dagliga arbetet på partikansliet och får möjlighet att fördjupa dig i olika arbetsuppgifter som har koppling till din utbildning tex. webb, digitala produktioner, skriva texter, analysera, tolka data, jobba med riksdagsledamöter, arrangera möten och event, IT och digitala verktyg etc. Du får handledning men jobbar också självständigt med olika arbetsuppgifter och i olika projekt.

Formella krav

Du går en utbildning som innehåller något av följande områden:

-Statsvetenskap/samhällsvetenskap/ekonomi

-Media- och kommunikation/journalistik

-Data/IT/kommunikation

-Marknadsföring/digital kommunikation

-Statistik/organisation

Vi vill att du är eller har varit aktiv i Socialdemokraterna eller i någon av våra sidoorganisationer alternativt annan ideell organisation.

Du ska ha en huvudman via ett universitet/ högskola/yrkeshögskola där du har möjlighet att få studiemedel.

Praktikperiodens längd

Praktikperioden är högst en termin och motsvarar heltidsstudier.

 

Ansökan

Skicka din ansökan så snart som möjligt. Senast 1/10 2021. Sänd med CV och sammanfatta på max en A4-sida varför du vill göra praktik hos oss och vilka delar av din utbildning som du vill fördjupa. Ange också vilka arbetsuppgifter som du tycker ligga nära till hands för detta.

Skicka ansökan till ulla.johansson@socialdemoktaterna.se

Skriv ”Praktik 2022” i ämnesraden.

Frågor?

Kontakta HR-chef Ulla Johansson på ovanstående mail.