Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Vill du göra praktik på Socialdemokraternas partikansli VT 2024?

Nu söker vi praktikanter som vill vara en del av vårens EU-valrörelse. Du får vara med när en valrörelse växer fram och uppleva det politiska kommunikations- och organisationsarbetet. Givetvis får du vara delaktig i allt övrigt arbete som sker på vårt partikansli. Du ska dela socialdemokraternas värderingar och ha erfarenhet av ideellt eller avlönat politiskt arbete.

Det socialdemokratiska partikansliet är en modern och spännande arbetsplats mitt i den politiska hetluften. Vi finns i Riksdagens lokaler, Gamla Stan och Sveavägen 68, Stockholm.

Upplägg

Praktiken följer mål som utgår från din utbildning. Du deltar i det dagliga arbetet på partikansliet och får möjlighet att fördjupa dig i olika arbetsuppgifter som har koppling till din utbildning tex. webb, digitala produktioner, skriva texter, analysera, tolka data, jobba med riksdagsledamöter, arrangera möten och event, IT och digitala verktyg etc.

Du får handledning men jobbar också självständigt med olika arbetsuppgifter och i olika projekt.

Formella krav

Du går en utbildning som innehåller något av följande områden:

-Statsvetenskap/samhällsvetenskap/ekonomi

-Media- och kommunikation/journalistik

-Data/IT/kommunikation

-Marknadsföring/digital kommunikation

-Statistik/organisation

Vi vill att du är eller har varit aktiv inom Socialdemokraterna eller i någon av våra sidoorganisationer alternativt annan ideell organisation.

Du ska vara inskriven på universitet/ högskola/yrkeshögskola där du har möjlighet att få studiemedel.

Praktikperiodens längd

Praktikperioden är högst en termin och motsvarar heltidsstudier.

Ansökan

Skicka din ansökan så snart som möjligt. Senast 10/10 2023. Sänd med CV och sammanfatta på max en A4-sida varför du vill göra praktik hos oss och vilka delar av din utbildning som du vill fördjupa. Ange också vilka arbetsuppgifter som du tycker ligga nära till hands utifrån din utbildning.

Skicka ansökan till ulla.johansson@socialdemokraterna.se

Skriv ”Praktik 2024” i ämnesraden.

Frågor?

Kontakta HR-chef Ulla Johansson på ovanstående mail.

Uppdaterades senast: