Socialdemokratiskt ledarskap - Socialdemokraterna

Socialdemokratiskt ledarskap

Socialdemokratiskt ledarskap är att leda idébärare – det buskapet ska genomsyra alla nivåer inom vårt parti. Nedan hittar du mer information om ledarskapsstrategin som antagits av det verkställande utskottet.

Stefan Löfven under arbetsmöte på Rosenbad

Inom Socialdemokraterna finns två olika former av ledarskap. Det ena handlar om att en får ett formellt mandat och blir tilldelad en uppgift. Den andra formen är ett informellt ledarskap som innebär att någon kliver fram i särskilda situationer. Båda formerna för ledarskap är viktiga.

Socialdemokratins framgångar bygger på förtroende. Det är förtroendet som avgör om människor röstar på Socialdemokraterna, om de vill engagera sig i arbetet och om partiet får gehör för sina synpunkter. Hur våra ledare axlar ledarrollen är därför avgörande. Det är inte bara en sak för ledarna utan också för partiet som helhet.

Vår ledarskapsidé genomsyras av att vi agerar utifrån vår värdegrund, lyssnar på vår omvärld och skapar rörelse i folkrörelsen.

Uppdraget som ledare inom Socialdemokraterna omfattar allt från möjligheten att driva politiska sakfrågor till att leda utvecklingsarbetet för ökat engagemang och delaktighet. Det handlar också om utveckla det egna ledarskapet.

En ledares viktigaste uppgifter

  • Hålla idén i fokus
  • Öka engagemanget
  • Lyssna
  • Ge helhetsbilden
  • Hålla partiet i rörelse
  • Utveckla sig i ledarrollen

 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.