Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tillgänglighet för socialdemokraterna.se

Socialdemokraterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur socialdemokraterna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från socialdemokraterna.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-postadressen info@socialdemokraterna.se.

Svarstiden är normalt 14 arbetsdagar.

Du kan också ringa oss på telefon: 08-700 26 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret längst ned på sidan, så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera problem via formulär »

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats..
Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Tydliga kontraster

  • Det finns länkar och andra delar på webbplatsen som inte har tillräckligt tydliga kontraster.

Klickbara ytor

  • Det finns klickbara ytor på webbplatsen som inte är tillräckligt stora.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 24 juni 2022.

Hur vi testar webbplatsen

Socialdemokraterna har tillsammans med utvecklare gjort en självskattning (intern testning) av socialdemokraterna.se via webbplatsen webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 13 maj 2022. Redogörelsen uppdaterades den 13 maj 2022.

Webbplatsen publicerades hösten 2019.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer

Uppdaterades senast: