Anna Hedh - Socialdemokraterna

Porträtt av ledamot

Anna Hedh

Europaparlamentariker

Jag vill att EU arbetar för att lösa gränsöverskridande problem som till exempel miljö- och klimatfrågor, brottslighet och människohandel.

Jag tycker

  • Jobben först. EU ska prioritera en aktiv jobbpolitik med ökande investeringar i forskning och utveckling. Den gemensamma ungdomsgarantin ska förverkligas. 
  • Ordning och reda på arbetsmarknaden. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. 
  • Ökad jämställdhet. Att EU och medlemsländerna agerar mer kraftfullt för att fler kvinnor ska kunna jobba. EU ska bekämpa diskriminering, prostitution och våld mot kvinnor. 
  • EU ska stå upp för alla människors lika värde. Ingen människa ska diskrimineras. EU har gemensamt ansvar för en mänsklig asyl- och flyktingpolitik. Rätten att söka asyl får aldrig kränkas. 
  • Förstärk konsumenträttigheterna. Gör det enklare att köpa giftfria produkter. 

Jag sätter människan framför marknaden

Jobben och arbetsvillkoren i Sverige och EU är det viktigaste för mig. Genom investeringar i utbildning och ekonomisk tillväxt får fler möjligheten till arbete. 

Nu ser vi istället hur den ekonomiska krisen drabbar Europa. Besparingar och en rekordhög arbetslöshet tvingar ner löner och försämrar villkoren också för de som har jobb. Även Sverige drabbas - den svenska modellen är hotad. 

Att skapa och höja miniminivåer för saker som arbetsmiljö, arbetstid och jämställdhet är bra. Men det är bakvänt om en EU-lagstiftning inte tillåter Sverige och andra medlemsländer att ha egna och högre ambitioner. EU ska lägga golv, inte bygga tak. 

Jag vill se ett Europa där mänskliga och fackliga rättigheter prioriteras. 

Presskontakt

Sigrid Bøe, presschef
Mobiltelefon: +32 471 79 01 76
Epost: sigrid.boe@ep.europa.eu

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobiltelefon: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Albin Nordin, pressekreterare
Mobiltelefon: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.