Hanna Westerén - Socialdemokraterna

Hanna Westerén

Gruppledare Miljö- och Jordbruksutskottet

Gotland

Om företrädaren

Jag har varit politiskt aktiv sedan 20-årsåldern och brinner för fördelnings- och näringspolitiska frågor. Jag menar att miljö- och klimatpolitiken måste genomsyra alla politikområden, inte minst de ovan nämnda. Jag har arbetat i ledande ställning på hemmaplan, Gotlands län, och företräder sedan 2015 Gotland i riksdagen. Jag innehar nu förtroendet att vara Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitiska talesperson.

Jag är smärtsamt medveten om hur akut omställningen av vårt samhälle är och är en av de som menar att den innevarande mandatperioden kommer att vara avgörande för vilken tillvaro vi lämnar vidare till våra barn och barnbarn. Jag räds inte strängare lagstiftning där så behövs, men är också en varm anhängare av att främja de goda och hållbara valen också genom ”mjukare” metoder. Det får aldrig vara en klassfråga att kunna ställa om och leva hållbart.

Det är också av yttersta vikt att politiken tar ansvar för ramar som gör att omställningen runt om i landet skyndas på och lokala initiativ uppmuntras. Att alla som kan arbeta har ett jobb att gå till är vitalt för att det fossilfria välfärdslandet vi socialdemokrater strävar mot, ska fungera och utvecklas. Därför måste politiken hålla ett extra öga på de nya affärsmöjligheter som uppstår i klimatomställningens spår. När gamla branscher ställer om, kan både nya och erfarna aktörer få luft under vingarna!

Läget för vår planet är akut och det är lätt att nedslås. Men i tider av svårigheter får vi inte förtvivla eller tappa modet, utan istället organisera oss för förändring. En hållbar och rättvis värld är möjlig, men det kommer att kräva enorma arbetsinsatser och ett flertal eftergifter. Sverige måste våga gå före där så krävs! Jag är oerhört glad och stolt över att vara en del av det arbetet och ser fram emot att bit för bit komma närmare målet om en hållbar framtid. Det finns bara ett sätt: tillsammans!

Känn dig varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor eller synpunkter.

Pressjour (går ej att skicka sms)                

08-700 26 83

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.