Lawen Redar - Socialdemokraterna

Porträtt av ledamot

Lawen Redar

Gruppledare Kulturutskottet

Stockholms stad

"Kulturpolitik handlar om demokratins löfte att låta människor blomstra och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar."

Om Lawen Redar

Jag heter Lawen Redar och är socialdemokraternas gruppledare i kulturutskottet. Jag är uppvuxen i Stockholmsförorten Vällingby och blev politiskt engagerad för att få utlopp för min frustration över klassklyftor och segregation. Idag är jag inte mindre frustrerad över den rådande skolsegregationen som medför en kulturell segregation. Hur mycket och vilken kultur elever möter i skolan beror allt mer på den enskilda skolans resurser eller en enskild brandfackla till lärare.

Så ska det inte vara.

Kulturpolitik handlar om demokratins löfte att låta människor blomstra och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. För oss socialdemokrater handlar det om att utmana ”sakernas ordning, som dömer de ojämförligt flesta att stanna i växten och kväva sina bästa stämningars längtan”, som Hjalmar Branting en gång sa. Därför agerar vi för att omfördela resurser, skapa förutsättningar för mångfald av kulturella uttryck och för att stärka delaktigheten och tillgängligheten i hela landet.

I en tid när auktoritära politiska krafter vinner mark har det blivit allt viktigare att värna den fria kulturen och konsten, samt oberoende media. Fastän kulturen inte kan skydda ett samhälle från förtryck, är kulturen en central arena för att åstadkomma värderingsförskjutningar genom likvärdig bildning i mötet med andra. Här har civila samhället, folkrörelserna, folkbildningen, idrotten, folkhögskolorna och studieförbunden en avgörande betydelse.

För mig, handlar det politiska engagemanget om att tillsammans med andra agera för ett socialt och ekonomiskt jämlikt samhälle. Det har jag tyckt likväl som 13-åring i SSU och idag som ledamot i Sveriges riksdag. Däremellan har jag arbetat med barnfattigdomsrelaterade frågor på Rädda Barnen och Stockholms Stadsmission samt avlagt en juristexamen på Stockholms Universitet. Att få ägna min andra mandatperiod i riksdagen åt kulturpolitiska frågor känns stimulerande och roligt, men framförallt viktigt. 

Har du frågor eller synpunkter kan du alltid kontakta mig. 

Pressjour (går ej att skicka sms)                

08-700 26 83

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.