Starkare skydd för journalister - Socialdemokraterna

Starkare skydd för journalister

I en tidsanda som blir allt mer auktoritär och där ryktesspridning blir vanligare menar vi att Europaparlamentet måste ta ett helhetsgrepp för att stärka det fria ordets ställning runt om i Europa.

Bild för -

För att stärka mediernas roll i Europa och vår demokrati kommer vi socialdemokrater under den kommande mandatperioden att driva följande förslag:  

 

  1. Ge journalister starkare skydd. Granskningsjournalistik av hög kvalitet tas ofta fram av internationella journalistnätverk. Avslöjanden om skatteflykt som Luxleaks och Panamadokumenten är några aktuella exempel. Men allt för ofta får journalister betala ett högt pris när de rapporterar om missförhållanden bland företag och myndigheter. Vi vill därför utreda förutsättningarna att ta fram ett EU-direktiv som ska skydda oberoende kritiker, media och journalister från dyra rättsprocesser som syftar till dem att tystna. 

  2. EU-stöd till projekt och organisationer som värnar medie- och pressfriheten.Det Europeiska centrumet för press och mediefrihet (ECPMF) bevakar överträdelser av mediefriheten. Deras arbete är mycket viktigt och EU-kommissionen bör stärka sitt stöd till just detta. ECMPF ska ges fortsatt möjlighet att övervaka och utvärdera mediemångfalden i Europa. EU-kommissionen ska också fortsätta arbetet med att stödja den plattformen som identifierar hot, överträdelser och begränsningar som journalister och andra mediearbetare ställs inför.

  3. Utveckla en europeisk strategi för en innovativ och hållbar mediesektor.Svenska och europeiska medieföretag har förlorat en betydande andel annonsintäkter till amerikanska sökmotorer och sociala medieplattformar. EU:s nya upphovsrättsdirektiv innehåller regler för att bryta denna utveckling. Men ytterligare initiativ måste tas för att förbättra förutsättningarna för en oberoende och allsidig journalistik. Därför vill vi att EU-kommissionen utarbetar en övergripande strategi för mediernas och yttrande- och pressfrihetens utveckling inom unionen.

Medierna är en av grundbultarna i vår demokrati. De fria och oberoende medier kan inte tas för givet. När högerextrema krafter i EU söker splittring och söndring är det viktigare än någonsin att EU står upp för demokratiska värderingar. 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.