Idag presenterade samarbetsregeringen reformer för fler jobb