Magdalena Andersson Foto: Anders Löwdin

Kunskapslyft för fler jobb

30 000 platser inom komvux, yrkesvux och yrkeshögskola från 2015. Det ingår i vårt förslag om ett första steg i ett kunskapslyft.