Ta ställning för en bättre framtid. För alla. Bli medlem!
Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad Foto: Björn Nordqvist

Förslag till politiska riktlinjer

På partikongressen den 8-12 april ska nya politiska riktlinjer antas och närmare 2000 motioner behandlas.