Delta i valet för ett bättre Sverige. För alla. Det är du eller aldrig.
Stefan Löfven Foto: Phil Jamieson

Alla människors lika värde och rätt

Arbetsgivare ska aktivt förebygga och förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det är en del i vårt nya hbt-politiska program.