För varje gåva hörs vi lite mer. Ge en gåva!
Åsa Regnér Foto: Victor Svedberg

Budgetsatsningar för en modern välfärdsstat

- Satsningen inom äldreomsorgen kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de kvinnor som jobbar inom omsorgen och förbättrad omsorg om brukarna, säger äldreminister Åsa Regnér.