För varje gåva hörs vi lite mer. Ge en gåva!
SAMAK:s årsmöte med fokus på den Nordiska modellen

SAMAK:s årsmöte med fokus på den Nordiska modellen

- Vårt nordiska samarbete handlar om att skapa jämlikhet och frihet för alla. Det gör vi genom att utveckla den nordiska modellen, säger Stefan Löfven.