EU-politik

Vi sätter jobben först – i Sverige och i Europa. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker med satsningar på fler jobb, rättvisa villkor och miljö. Svenska avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige, oavsett varifrån man kommer.  

 

Europaparlamentariker Foto: Lars Hagberg

Fastställt valresultat

EU-valets resultat är nu färdigräknat. Vi fick fem valda ledamöter till Europaparlamentet. Det blev Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.