Vår politik

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik.

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.
Foto: Anders Löwdin

De första 100 dagarna för skolan

Vi kommer att investera 15 miljarder om året i skola och utbildning. Vi kommer omedelbart efter regeringsövertagandet att fatta beslut om ett antal avgörande framtidsreformer för skolan.