Partiprogram och riktlinjer

Partiprogram

”Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra.” Så inleds socialdemokratins nya partiprogram, som antogs av partikongressen 2013.

Partiprogram 2013

Hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek hittar du partiprogram från 1897-1990 och här finner du partiprogrammet från 2001. 

Politiska prioriteringar och riktlinjer

På Socialdemokraternas 37:e kongress den 3-7 april 2013 beslutade man om politiska prioriteringar: Framtidskontraktet. I framtidskontraktet framgår det att de politiska prioriteringarna är en politik för fler jobb. Det kräver investeringar i skolan och utbildningen, en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd och inte minst krävs det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen. 

Läs mer om framtidskontraktet här.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut