Stockholm utser en byggeneral för fler bostäder

Stockholms bostadsbrist är akut. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) presenterar nu en ny organisation för att nå målet om 40 000 bostäder till 2020 samt en byggeneral, Torleif Falk som ska leda och samordna arbetet.