Karin Wanngård: "Stockholms stads ekonomi är stark"

Karin Wanngård: "Stockholms stads ekonomi är stark"

- Våra verksamheter håller budget och det långsiktiga målet är fortsatt sunda statsfinanser och en stabil ekonomi. Det är grunden för att kunna höja ambitionen i våra verksamheter som skolan, förskolan och äldreomsorgen.