En stad som håller samman - budget för Stockholms stad 2015

En stad som håller samman - budget för Stockholms stad 2015

Idag presenterades finansborgarrådets förslag till budget för Stockholm 2015. Det övergripande målet är att göra Stockholm till en sammanhållen och jämlik stad.