Budget 2016 - Ett Stockholm för alla

Budget 2016 - Ett Stockholm för alla

Vi stärker de tidiga insatserna i skolan, höjer ambitionerna för bostadsbyggandet, med särskilt fokus på fler hyresrätter och prioriterar arbetet med att erbjuda arbetslösa ungdomar jobb, utbildning eller praktik. Målet är ett Stockholm...