Aktuellt - Socialdemokraterna

De högerextrema attackerar pressfriheten i Europa

Socialdemokraterna presenterade idag en granskningsrapport som beskriver hur Sverigedemokraterna och de högerextrema krafterna hotar pressfriheten i Europa. Under presentationen deltog den polske journalisten Robert Kowalski och beskrev tillståndet för press- och mediefriheten i Polen som mycket problematisk. Samtidigt hyllar Sverigedemokraternas företrädare de EU-länder som bryter mot EU:s gemensamma värden om demokrati och pressfrihet.

 -  Sverigedemokraterna struntar fullständigt i pressfriheten och kvinnors rättigheter. Tvärtom hyllar de utvecklingen i EU-länder där det fria ordet attackeras och vill begränsa aborträtten hemma i Sverige. Deras auktoritära politik måste förpassas där den hör hemma – i skräphögen, säger Lena Hallengren (S), socialminister Rapporten konstaterar att Sverigedemokraterna har ett komplicerat förhållande till demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Deras Europaparlametariker...

S kräver en Lex Volkswagen

Socialdemokraterna presenterar idag ett nytt förslag som innebär att bolag som strider mot EU:s miljökrav, såsom utsläppsnivåer för fordon ska kunna straffas.

- Volkswagens fusk har lett till sämre luft och därmed hälsa i EU. Bara i Sverige beräknas 8 000 personer dö i förtid av dålig luft. Det här är ett större och större problem och är nu det som skördar flest liv i världen och har gått förbi flera av de epidemier som varit värst. Den grymma orättvisan är att det är barn, sjuka och äldre som drabbas hårdast, säger europaparlamentariker Jytte Guteland. Under den gångna mandatperioden har vi fått på plats viktig EU-lagstiftning som skärper miljökra...

Hårda tag mot EU-korruption

En ny arbetsgrupp - en task force - ska tillsättas för att arbeta mot korruption i EU. Gruppen ska ligga under den europeiska åklagarmyndigheten med fokus på förebyggande åtgärder. Det föreslår socialdemokraterna inför det stundande EU-valet.

- Vi måste se till att skattebetalarnas pengar hamnar där de är avsedda. Det handlar om legitimiteten för EU men också för skattebetalningar, säger finansminister Magdalena Andersson. Förslaget innebär att en särskild arbetsgrupp tillsätts. Gruppen får i uppdrag att bekämpa korruption i de medlemsländer i EU som uppvisar de svagaste resultaten i Transparency International’s korruptionsindex. Exempelvis skulle gruppen kunna föreslå och hjälpa myndigheter implementera regler och arbetssätt som...

Ny granskning - SD ett kvinnofientligt parti

Socialdemokraterna presenterar idag en rapport om hur Sverigedemokraternas politik påverkar kvinnor i Sverige och i Europa. Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti sprungen ur vit makt-rörelsen, som återkommande lägger förslag som hotar kvinnors rättigheter. Partiet driver en politik som är direkt kvinnofientlig, både i Sverige och i Europa.

  - Sverigedemokraternas förslag om att införa vårdnadsbidrag som gör att kvinnor stannar hemma istället för att jobba, begränsa arbetsrätten, tillåta barnmorskor att vägra utföra aborter och dessutom avskaffa pappamånaderna är kvinnofientliga. Det går inte att beskriva på något annat sätt, säger Margot Wallström (S), utrikesminister I Sverige finns det flera exempel på hur Sverigedemokraterna driver en kvinnofientlig politik. Politik som leder till mindre frihet för kvinnor och att de i högr...

Högern och hotet mot fri media

Socialdemokraterna presenterade idag en annonskampanj om högerns hot mot public service och en granskningsrapport om jobben. Annonskampanjen sker mot bakgrund av att högerextrema krafter i regeringsställning i flera EU-länder har angripit public service och de fria mediernas roll. Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen angripit public service och i söndags kom radikala förslag om begränsningar och utförsäljning.

- SD:s ständiga attacker mot fria medier och public service är skrämmande. Public service utgör en grundbult i en utvecklad demokrati och förser oss dagligen med nyheter och kunskap. I tider av ökad förekomst av desinformation och falska nyheter blir public service särskilt viktigt, säger Hans Dahlgren.    I flera EU-länder där högerextrema partier regerar ser vi exempel där det fria ordet attackeras och public service urholkas. Konsekvensen blir en okritisk och partisk nyhetsrapportering,...

Högern och hotet mot löntagaren

Socialdemokraterna presenterade idag en granskningsrapport om Sverigedemokraternas politik för löntagare. Tvärt emot vad de ofta påstår har Sverigedemokraterna och deras systerpartier på EU-nivå motarbetat förslag som ska förbättra villkoren för svenska och europeiska arbetare.

- Valet till Europaparlamentet står mellan två grundläggande idéer: antingen värnar vi löntagarnas trygghet och löner samtidigt som vi driver den nödvändiga gröna omställningen framåt för att skapa fler jobb eller så ger vi mer makt åt högerpopulister som varken erkänner klimatkrisen eller värnar vanligt folks intressen, säger Heléne Fritzon.   Rapporten behandlar hur Sverigedemokraterna röstat i olika frågor som rör villkor för arbetstagare. Bland annat har de röstat nej till att utstationer...

Krav på klimatinvesteringar i EU

Socialdemokraterna kräver att EU ökar sitt ekonomiska stöd till klimatfonden, GCF, och att man inför en miniminivå för alla medlemsstaters bidrag. EU behöver ta ledartröjan i klimatomställningarna och se till att alla stater tar sitt ansvar för klimatomställningarna.

Sverige och EU var starkt pådrivande i upprättandet av det globala klimatavtalet  från Paris (Parisavtalet). För att avtalets mål ska nås krävs nu konkret handling så att utsläppen minskar mer och snabbare. Därför kräver Socialdemokraterna att EU ökar sitt ekonomiska stöd, och sätter en miniminivå för alla staters bidrag, till utvecklingsländer genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser, genom den Gröna Klimatfonden. Klimatförändringarna riskerar att inom kort gö...

Socialdemokraterna föreslår en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Socialdemokraterna föreslår att EU ska ha en ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi när den nuvarande strategin, EU2020, löper ut nästa år. Strategin ska bland annat tydligt fokusera på att minska skillnaden mellan mäns och kvinnors sysselsättningsgrad.

- Kvinnors och löntagares rättigheter får stå tillbaka när högerextrema krafter kommer till makten. Det bästa vaccinet mot högerextremism är att ta bort dess grogrund – osäkerhet, otrygghet och ökande klyftor. Vi måste tillsammans sätta människors livs- och arbetsvillkor i fokus, säger EU-minister Hans Dahlgren. Ett av målen i den nya strategin bör vara att sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män ska minska. Målen som sätts upp i strategin ska vara mätbara och syfta till att lyfta både...

Här är vårt valmanifest till EU-valet 2019

Om mindre än två veckor går Europa till val. Då avgörs hur EU ska styras de kommande åren, och det är mycket som står på spel. Nu har Socialdemokraterna presenterat sitt valmanifest.

- Vi socialdemokrater vill se ett EU som aldrig någonsin kompromissar om människors lika värde, som skapar jobb och ekonomisk tillväxt. Vi vet vad som kan ske i ett splittrat och hatiskt Europa. Dit ska vi aldrig igen. EU skapades som ett motgift mot extremism – som ett samarbete för demokrati, välstånd, fred och frihet. I dag behövs det samarbetet mer än någonsin, säger Stefan Löfven. I valmanifestet redogörs för de prioriterade politikområden partiet går till val på. Totalt redovisas ett...

Åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet

Terrorism och organiserad brottslighet rör sig över landsgränser och påverkar tryggheten i hela Europa. Samarbetet med andra är avgörande för att förhindra och bekämpa såväl stöldligor som våldsbejakande extremister. För terrorhotet mot Sverige, skjutningar i utsatta områden och stölder av båtmotorer och jordbruksmaskiner påverkas av faktorer utanför Sveriges gränser.

-       Vi presenterar idag ett kraftfullt paket mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Ett stärkt EU-arbete inom detta område ger förutsättningar för ett tryggare Sverige, säger Mikael Damberg (S), inrikesminister. -       Den fria rörligheten är själva grundbulten för det europeiska samarbetet, men så länge det föreligger hot mot vår säkerhet måste vi kunna agera kraftfullt, säger Heléne Fritzon (S), kandidat till Europaparlamentet.   Utveckla samarbetet mot brottslighet Brottsl...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.