Aktuellt - Socialdemokraterna

En budget för ett starkare samhälle

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till budget. Mer pengar till en starkare välfärd i hela landet, mer i plånboken för pensionärer och en rättvis klimatomställning står i fokus i budgeten. Dessutom får polis, kriminalvården och rättsväsendet mer resurser i kampen mot brottsligheten.

Det här är en offensiv budget som uppfyller många socialdemokratiska vallöften. Fokus är på att bygga ett starkare samhälle. Det handlar om att ta stora steg mot att alla, oavsett var man bor i landet ska kunna jobba, ska få bra service och känna trygghet. En central del är att Sverige ska hålla ihop och att tillgången till välfärd och möjligheter inte ska bero på var man bor. Grunden för ett tryggt och starkt samhälle börjar alltid i skolan. Därför får skolan mer pengar till fler lärare och...

Det är inte mer än rätt att man ska kunna leva på sin pension!

Socialdemokraterna gick till val på att förbättra ekonomin för våra äldre. I regeringens budget för 2020 levererar vi på löftet. Satsningarna innehåller sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Dessutom innehåller paketet flera satsningar för en stärkt äldreomsorg.

Sänkt skatt för pensionärer i Sverige I budgeten för 2020 går vi vidare med att sänka skatten för pensionärer. I budgeten föreslår regeringen sänkt skatt för personer över 65 år som har inkomster över ca 17 000 kronor per månad. För lägre inkomster är skillnaden borta sedan 2018. Förslaget berör totalt en miljon pensionärer i Sverige. För en pensionär med en inkomst på 20 820 kr ger reformen 200 kr mer varje månad. Visste du att svenska pensionärer redan innan detta i genomsnitt har 1.600...

Statsministern läste upp regeringsförklaringen och presenterade nya statsråd

Statsminister Stefan Löfven läste idag upp regeringsförklaringen i riksdagen. Välfärden, klimatet, pensionerna och tryggheten kommer vara regeringens främsta prioriteringar framöver. Därutöver ska möjligheterna förbättras att bo och leva i hela landet, bland annat genom att öka statens närvaro med fler servicekontor.

Statsministern presenterade också vilka statsråd som ska tjänstgöra i den nya regeringen. Ann Linde utnämndes till chef för Utrikesdepartementet och ny utrikesminister. Anna Hallberg utnämndes till statsråd med ansvar för utrikeshandelsfrågor. Till ny arbetsmarknadsminister utsågs Eva Nordmark. Sverige besitter en enorm potential och är ett av världens mest jämlika länder, konstaterade statsministern. Samtidigt slog han fast att det finns ett antal problem och utmaningar att ta itu i. - Vårt...

Budget 2020

Under september presenteras de satsningar som regeringen föreslår i budgeten för 2020. Denna sida kommer att uppdateras löpande med de satsningar som tas ut. Budgetsatsningarna är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

En budget för ett starkare samhälle Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till budget. Mer pengar till en starkare välfärd i hela landet, mer i plånboken för pensionärer och en rättvis klimatomställning står i fokus i budgeten. Dessutom får polis, kriminalvården och rättsväsendet mer resurser i kampen mot brottsligheten. Det här är en offensiv budget som uppfyller många socialdemokratiska vallöften. Fokus är på att bygga ett starkare samhälle. Det handlar om...

Bankskatt stärker försvaret

Den S-ledda regeringen har kommit överens med Centerpartiet och Liberalerna om att föreslå en höjning av anslaget till försvaret med fem miljarder 2022. Förstärkningen av försvaret ska finansieras fullt ut av en bankskatt.

Överenskommelsen om den höjda budgeten för försvaret är i enlighet med Försvarsberedningens förslag och satsningen kommer att aviseras i budgetpropositionen för 2020. Finansieringen av förstärkningen av försvaret 2022 kommer att finanserias fullt ut genom en bankskatt. I enlighet med Försvarsberedningens förslag kommer ytterligare fem miljarder kronor årligen tillföras det militära försvaret under den resterande försvarsinriktningsperioden. Regeringen kommer under hösten 2020 att återkomma ti...

Våldet ska stoppas

Det har gått några dygn sedan den brutala skjutningen i Malmö. Vi vet i nuläget inte vad motivet var, och egentligen spelar det ingen roll. För en mamma sköts till döds på öppen gata när hon var ute med sitt lilla barn. Så hänsynslöst, så meningslöst, så rått att det är bortom alla gränser.

En kvinna mitt i livet har mördats, ett barn har förlorat sin mamma. Den bottenlösa tragedin lämnar ingen i Sverige oberörd. Kvinnans vänner tänder ljus utanför kiosken där hon sköts o ch vi är många som känner bedrövelse. Men där finns också ilskan över att det grova våldet sprider skräck och tar liv. Det är oacceptabelt. Skjutningar på öppna gator är inget som har den minsta plats i vårt land. Ingen kriminell ska tro att ett kvarter eller någon stad är en zon där de kan härja fritt. Vi, hel...

Vi vill ha lag på mer personlig hemtjänst!

När man blir äldre och behöver omsorg så ska man få en personligt anpassad och varm omsorg. Ett problem idag är att många äldre och anhöriga känner att hemtjänsten är opersonlig och det är för många olika personer som man möter. Vill vi se en mer personlig hemtjänst och vill därför lagstifta om en fast omsorgskontakt.

När man behöver det ska det finnas en bra och varm omsorg som tar hand om en och hjälper en i vardagen. Hemtjänsten ska finnas där för att se till så att man kan fortsätta att ha ett aktivt och meningsfullt liv. Det är en del i ett starkt och tryggt samhälle. Idag känner många äldre och anhöriga att hemtjänsten är opersonlig. Personalen, som kämpar så hårt, kan ha svårt att hinna med. Det är många olika personer som kommer hem till den äldre och det kan vara svårt att skapa en personlig...

Hårdare kontroller av utländska lastbilar!

Olagliga yrkestransporter och lastbilstransportföretag som inte följer svenska regler äventyrar säkerheten på gatorna och försämrar arbetsvillkoren för svenska förare. Nu startar vi ett arbete med att få hårdare kontroller på yrkestrafiken.

Idag har vi problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. Svenska åkerier som följer reglerna får svårt att konkurrera och att trafiksäkerheten äventyras. Det är oacceptabelt - det ska vara ordning och reda på våra svenska vägar. - Jag vill se tuffare kontroller av yrkestrafiken, inte minst lastbilstrafiken. Det är viktigt för att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det ska råda sund konkurrens för svensk åkerinäring och schyssta villkor för de...

S föreslår rättvisare välfärd genom ny kostnadsutjämning

Ojämlikheten mellan olika delar av Sverige måste jämnas ut. Därför vill Socialdemokraterna se en uppdatering av kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting. Förslaget presenterades vid en pressträff under söndagen och kan bli verklighet redan i januari nästa år.

Klyftorna mellan stad och landsbygd har blivit en allt större politisk fråga under de senaste åren. Många kommuner och regioner, särskilt de som ligger långt ifrån storstadsområdena, har stora utmaningar att lösa för inte minst äldreomsorgen men också vården och skolan. Socialdemokraterna presenterade vid en pressträff på söndagen nya förslag för att förbättra jämlikheten och säkerställa rätten till en god och välfungerande välfärd över hela Sverige – oavsett var du bor. Vid pressträffen, som...

Socialdemokraterna tar krafttag för att stoppa droghandeln och krossa gängen

Att krossa gängkriminaliteten är en av vårt samhälles viktigaste uppgifter. Droghandeln göder gängen, som lockar unga in i kriminaliteten, håller hela bostadsområden gisslan och skapar otrygghet för vanligt folk. Vi Socialdemokrater är fast bestämda att stoppa droghandeln och därmed skära finansieringen av de kriminella gängen och knäcka gängkriminaliteten.

Droghandeln står för en stor del av den gängkriminalitet vi ser idag, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena. Festknarkandet på innekrogar i storstäder och hemmafester i villaförorter är en viktig inkomstkälla för de kriminella grupperna. Droghandeln göder de kriminella gängen, som lockar unga in i kriminalitet, håller hela bostadsområden gisslan och skapar otrygghet för hederligt folk. Att bekämpa gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av Socialdemokraternas högst prioritera...

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.