Partiprogram och riktlinjer

Här kan du läsa våra partiprogram och våra politiska riktlinjer.

Partiprogram

"Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra." Så inleds socialdemokratins nya partiprogram, som antogs av partikongressen 2013.

Partiprogram 2013PDF

Hos Arbetarrörelsens arkivlänk till annan webbplats och bibliotek hittar du partiprogram från 1897-1990.

Politiska prioriteringar och riktlinjer

Politiska riktlinjer - Trygghet i en ny tid 2017PDF

Political guidelines - Security in a new era 2017PDF

På Socialdemokraternas 37:e kongress den 3-7 april 2013 beslutade man om politiska prioriteringar: Framtidskontraktet. I framtidskontraktet framgår det att de politiska prioriteringarna är en politik för fler jobb. Det kräver investeringar i skolan och utbildningen, en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd och inte minst krävs det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen.

Läs hela framtidskontraktet som antogs på partikongressen 2013PDF