Kontakt

Frågor om vår organisation, ditt medlemskap eller vår politik regionalt och lokalt?

Frågor om vår politik nationellt?

Ställ din fråga i vårt kontaktformulär eller ring vår medborgartelefon på telefonnummer 08-700 26 80.

Partikansliet

Här hittar du kontaktuppgifter till vårt partikansli.

Vårt partikansli finner du vid Riddarhustorget 7-9 i Stockholm.

Partisekreterare
Lena Rådström Baastad
08-700 26 00
Presskontakt

Partikassör
Roger Berzell
08-700 26 00
Presskontakt

Kanslichef
Lisa Hedin
08-700 26 00
Presskontakt

Partiledningens sekretariat

Avdelningschef för partiledningens sekretariat samt biträdande kanslichef
Christian Scharf
08-786 56 14

Särskild rådgivare
John Zanchi
08-786 44 06

Facklig-politisk sekreterare
Markus Pettersson
08-786 55 78

Internationell sekreterare
Johan Hassel
08-786 57 96

Assistent internationell verksamhet
Anita Bergqvist
08-786 48 15

Beslutsstöd VU/PS
Johan Öhrn
08-786 59 98

Politisk sekreterare hos partisekreteraren
Rozgar Watmani
08-786 51 72

Assistent partisekreterare och kanslichef
Maria Calding
08-786 53 85


Riksdagsgruppens sekretariat

Avdelningschef Riksdagsgruppens sekretariat
Bitr gruppsekreterare AU/GS/GSM och riksdagsgruppens ledning

Andrine Winther
08-786 60 28

Assistent till gruppledningen
Elizabeth Ellidotter Zetterberg
08-786 55 99

Assistent till riksdagsgruppen
Evalena Lindqvist
08-786 58 15

Assistent till riksdagsgruppen
Lena Niesink
08-786 43 13

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Daniel Kreivi
072-738 62 55

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Joakim Edhborg
08-786 41 15

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Nathalie Besér
072-207 53 74

Politisk sekreterare individuellt ledamotsstöd
Petra Dahlberg
08-700 26 00

Assistent individuellt ledamotsstöd
Malik Siyan
08-786 54 28

Assistent individuellt ledamotsstöd
Alva Cedergren
08-786 54 74


Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningschef
Vakant

HR-chef
Ulla Johansson
08- 700 26 00

HR-generalist
Heli Flinckman
08-786 51 73

HR-generalist
Anna Spångmark
08-786 59 18

HR-assistent
Lena Karlsson
vikarie Aleksandra Karanovic
072-556 56 87

Ansvarig för digitalisering och IT-system
Anna Söby
08-786 59 88

IT-strateg
Mattias Gökinan
08-786 55 64

Controller
Magdalena Agrell
08-786 60 21

Redovisningsekonom
Susanna Persson
08-700 26 00

CRM/ekonomihandläggare
Elias Saavedra
08-700 26 00

Ansvarig för CRM-systemet
Peter Åhlberg
08-700 26 00

CRM-handläggare
Felix Vincent
08-786 55 05

Organisationsavdelningen

Avdelningschef
Joakim Johansson
08-786 56 17

Studieombudsman och distriktsstöd
Thomas Fridh
08-786 57 31

Avdelningsassistent
Katri Nordgren
08-786 56 30

Ombudsman samtalskampanj och värvning
Jill Melinder
08-700 26 00

Ombudsman studie- och medlemsvård
Benedict Hugosson
08-700 26 00

Ombudsman turné och event
Anna Nikula
08-700 26 00

Ombudsman kongress och event
Ashkan Panahirad (föräldrarledig)

Kommunsekreterare
Lars G Linder
08-786 64 93

Ansvarig organisationsutveckling
Vidar Aronsson (föräldrarledig)

Ombudsman internkommunikation
Donna Delia
08-700 26 00

Ombudsman kyrkomötet
Daniel Lindblom
08-700 26 00

Kommunikationsavdelningen

Avdelningschef/Kommunikationschef
Helena Salomonson
08-786 55 98

Presschef
Vakant

tf Presschef
Axel Björneke
08-786 56 05

Pressekreterare
Jimmy Blomqvist Larsson
070-562 31 13

Pressekreterare
Johanna Kvist
08-866 296
073-092 72 64

Pressekreterare
Johannes Svensson
08-786 53 26

Pressekreterare
Erik Holm
08-786 26 00

Pressekreterare
Ayan Jamil
08-786 60 23

Ansvarig digital kampanj
Signhild Petrén
08-786 50 74
070-636 5074

Digital redaktör
Ebba Grape
08-786 62 95

Innehållsproducent
Viktor Ahlén
08-700 26 00

Digital producent
Linn Malm
08-700 26 00

Omvärldsanalytiker
Olle Sundgren
08-786 62 82

Opinion och kommunikationsstrateg
Axel Björneke
08-786 56 05

Medborgarkontakter
Vill du ställa frågor till oss gör du det enklast via vårt
frågeformulärlänk till annan webbplats.

Du kan också tala in ditt namn, telefonnummer och din fråga på vår telefonsvarare, 08-700 26 80.

Politiska Avdelningen

Avdelningschef
Anders Wallin
08-786 48 59

Politisk sekreterare Kulturutskottet
Ulla Bab Rydbeck
vikarie Viktoria Hjulström
070-566 51 81

Politisk sekreterare Civilutskottet
Ola Nilsson
08-786 65 64

Politisk sekreterare Skatteutskottet
Henry Pettersson
08-786 48 20

Politisk sekreterare Försvarsutskottet
Maria Lönn
08-786 58 69

Politisk sekreterare Socialförsäkringsutskottet
Malin Axelsson
08-786 48 16

Politisk sekreterare Arbetsmarknadsutskottet
Maria Klockare
072-206 56 96

Politisk sekreterare Socialutskottet
Mikael Sundesten
08-786 68 06

Politisk sekreterare Utrikesutskottet
Emma Karlsson
08-786 60 32

Politisk sekreterare Justitieutskottet
Pia Magnusson
08-786 48 48

Politisk sekreterare Konstitutionsutskottet
Richard Rosander
08-786 61 19

Politisk sekreterare Utbildningsutskottet
Peter Lindh
08-786 62 94

Politisk sekreterare Finansutskottet
Elvira Anderson
08-786 55 43

Politisk sekreterare Miljö och Jordbruksutskottet
Mikael Magnusson
08-786 52 10

Politisk sekreterare Trafikutskottet
Cesar Vargas Iglesias
08-786 53 06

Politisk sekreterare Näringsutskottet
Amanda Runsiö
08-786 53 67

Politisk sekreterare Kommunikation/information
Camilla Frick
08-786 61 99

Politisk sekreterare EU-nämnden och Nordiska rådet
Marie Martinsson
08-700 26 00


Frågor om vår politik nationellt?

Ställ din fråga i vårt kontaktformulärlänk till annan webbplats eller ring vår medborgartelefon på telefonnummer 08-700 26 80.