Abort

Vi står upp för den svenska abortätten

Socialdemokraterna anser att den nuvarande abortlagstiftningen som Sverige har haft sedan 1975 fungerar väl och vi ser i dagsläget inga behov av att göra förändringar i den.

Vi står upp för aborträtten

Socialdemokraterna anser att den nuvarande abortlagstiftningen som Sverige har haft sedan 1975 fungerar väl och vi ser i dagsläget inga behov av att göra förändringar i den. Enligt gällande svensk abortlagstiftning råder fri abort fram till och med den 18:e graviditetsveckan, oavsett anledning. Efter den 18:e veckan och fram till den 22:a veckan krävs att man ansöker om tillstånd för abort hos Socialstyrelsen.

Uppdaterades senast:

Socialdemokraterna vill:

  • den nuvarande abortlagstiftningen som Sverige har fungerar väl och vi ser i dagsläget inga behov av att göra förändringar i den.


Ingen information tillgänglig