Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Nordiska modellen för välfärd, hållbar utveckling och schyssta jobb

Det nära facklig-politiska samarbetet i SAMAK mellan de socialdemokratiska partierna och LO-förbunden och dess motsvarigheter i Norden har en lång och stolt tradition som även idag har stor betydelse för att utveckla den nordiska modellen för ökad jämlikhet och en hållbar utveckling.

Den nordiska samhällsmodellen har varit mycket framgångsrik och är i all väsentlighet en produkt av socialdemokratiskt och fackligt-politiskt samarbete. Modellen har byggt på en kombination av sociala investeringar, ansvarsfull ekonomisk politik, innovationskraft, välfärd och starka parter på arbetsmarknaden. Detta har skapat samhällen som kombinerar högt välstånd med generella välfärdstjänster av hög kvalité och ett gott liv för det stora flertalet. Under lång tid var modellen under attack från nyliberaler och konservativa krafter som ansåg att den spelat ut sin roll och aldrig skulle fungera i globaliseringens tidevarv. I själva verket har den nordiska modellen visat sig vara den bästa strategin för att nå en globalisering med ett mänskligt ansikte.

FN:s Agenda 2030 pekar ut vägen mot ett hållbart samhälle. Det är ingen tillfällighet att de nordiska länderna toppar listorna på de länder som ligger längst fram och har störst möjlighet att nå först till en hållbar utveckling. Med det sagt står också de nordiska länderna inför stora utmaningar i att genomföra en rättvis klimatomställning som stärker jämlikheten. Att vara även framtidens arkitekter av den hållbara nordiska samhällsmodellen som kombinerar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en central uppgift för den nordiska arbetarrörelsens de kommande åren.

SAMAK bildades 1886 i Göteborg av de socialdemokratiska partierna och de fackliga organisationerna i de nordiska länderna. Namnet SAMAK står för Samarbetskommittén och har använts sedan 1932. Ledarskapet i SAMAK växlar årsvis mellan de olika länderna och ordförande är partiordförande i landet som innehar värdskapet. Partisekreterarna och LO-förbundens och dess motsvarigheters vice ordföranden utgör styrelsen och leder arbetet tillsammans med generalsekreteraren. Arbetsgrupper inom såväl utrikes- och Europapolitiken är viktiga forum för utbyte i gemensamma utmaningar. Varje år genomgår ett antal yngre politiker och fackliga ledare Nordenskolan vilket för samman nya generationer av nordiska progressiva ledare.

Ta reda på mer www.samak.info Länk till annan webbplats.