Ekonomi

En stark ekonomi är grunden för ett starkare samhälle

Socialdemokraterna vill använda den ekonomiska styrkan till investeringar i jobb, skola, vård och omsorg. Ett starkt samhälle med en trygg välfärd går före stora skattesänkningar.

Jobba Sverige ur krisen tillsammans:

  • lindra pandemins konsekvenser för jobben med krisåtgärder som korttidspermittering
  • bygg fler vägar som leder till nästa jobb med utbildningar till bristyrken, extratjänster och språkplikt
  • genomför en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi som skapar framtidens jobb
  • investera i välfärden för att motverka nedgången i ekonomin
  • värna Sveriges finanspolitiska ramverk för att trygga välfärden när krisen slår till

Investera i framtidens jobb

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har rustat Sverige inför krisen. När pandemin bröt ut hade 300 000 fler kommit i arbete jämför med 2014 och statsskulden var den lägsta sedan 1977. Nu använder vi styrkan i svensk ekonomi för att lindra pandemins konsekvenser för jobben och för att genomföra en kraftfull grön återstart av ekonomin. 

Ordning och reda i de offentliga finanserna är grunden för vår ekonomiska politik. Det är så vi tryggar vård, skola och omsorg från nedskärningar när den ekonomiska krisen slår till. Tack vare att vi vände den Moderatledda regeringens underskott till överskott kunde vi spara under de goda åren. Nu har Sverige har råd att både rädda många jobb med krisåtgärder som korttidspermittering och genomföra en kraftfull grön ekonomisk återstart av ekonomin. 

Vi socialdemokrater vet att grunden för alla annan politik vi vill genomföra är att alla som kan jobba också jobbar. När fler kommer i arbete och ekonomin växer har vi råd att anställa fler lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och poliser. Nu ska vi investera i det som vi vet skapar framtidens jobb i Sverige: Klimatomställningen, välfärden, digitalisering och miljöteknik. Det är det mest effektiva sättet att jobba Sverige ur krisen.  

Den som är arbetslös ska därför möta både tydliga krav och goda möjligheter att gå vidare till nästa jobb. Den blivit av med jobbet under krisen ska ha en trygg a-kassa och kunna lägga sitt fokus på att söka jobb. Nyanlända invandrare ska lära sig svenska och skaffa sig de kunskaper som krävs för att jobba i Sverige. Den som har svårt att hitta jobb ska få stöd genom exempelvis en extratjänst. Alla ska vara med och bygga Sverige till ett starkare samhälle än det var innan krisen. 

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • amorterat på statsskulden i goda tider och använt vår gemensamma ekonomiska styrka för att rädda liv, jobb och välfärd
  • räddat hundratusentals jobb med krisåtgärder som korttidspermitteringen
  • investerat historiskt mycket pengar i sjukvård, äldreomsorg och skola för att krisen inte ska leda till nedskärningar
  • lagt fram ett kraftfullt grönt återstartspaket för svensk ekonomi
  • Insatser vi gjort med tanke på det förändrade läget med Covid-19 kan du hitta här.