Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Jakt och viltvård

Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart

Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

Socialdemokraterna vill

 • att Sverige ska vara ett föregångsland i att förvalta våra naturresurser och viltstammar på ett hållbart sätt
 • att konflikterna kring jakten på rovdjur måste upphöra och ordning och reda skapas i förvaltningen av dessa
 • göra en översyn av älgjakten och en samlad klövdjursförvaltning.

Jakt och viltvård

Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart. Förvaltningen ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. De ideella insatserna inom ramen för det allmänna uppdraget måste tillvaratas och utvecklas.

Älgförvaltningen ska skapa en livskraftig stam med hög kvalitet och i balans med betet. Den ska nu utvärderas och vi ska undersöka om vi ska gå mot en samlad klövdjursförvaltning.

Starka krafter vill använda frågan om rovdjur för att dra isär Sverige. Det accepterar vi inte, utan vi vill hitta lösningar som leder till att människor kan leva och verka på landsbygden samtidigt som vi bevarar en biologisk mångfald. Både skyddsjakt och licensjakt är viktiga verktyg i den förvaltningen. Besluten ska fattas regionalt, vara utformade så att de följer EU-rätten och fattas i god tid så att det finns utrymme för överklaganden. Rätten att försvara sina tamdjur ska finnas kvar.

Dagens kostnader för vildsvinsskador på grödor är inte acceptabla. Det gäller numera även de skador som framförallt stora horder av dovhjortar orsakar. Därför har den S-ledda regeringen ändrat på jaktförordningen för att hitta effektivare metoder för att bedriva jakt på framförallt vildsvin. Regeringen har också gett i uppdrag åt berörda myndigheter att förenkla hantering och försäljning av vildsvinskött samt uppdatera förvaltningsplanerna för vildsvin med målet att halvera vildsvinsskadorna till 2025.

Det här har vi gjort

 • skapat ett nytt system för snabbare licensjaktsbeslut för rovdjur och kortare ledtider för överklagande
 • reglerat den tidigare fria fjälljakten för utländska medborgare
 • utvecklat Svenska jägareförbundets allmänna uppdrag
 • ändrat i jaktförordningen för att hitta effektivare metoder för att bedriva jakt på vildsvin
 • uppdragit åt berörda myndigheter att förenkla hanteringen och försäljningen av vildsvinskött samt uppdatera förvaltningsplanerna för att minska vildsvinsskadorna i samhället
 • skapat incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenterna. Därför satsar vi ytterligare 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin.

Uppdaterades senast: