Jakt och viltvård

Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart

Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

Socialdemokraterna vill:

 • att Sverige ska vara ett föregångsland i att förvalta våra naturresurser och viltstammar på ett hållbart sätt
 • konflikterna kring jakten på rovdjur måste upphöra och ordning och reda skapas i förvaltningen av dessa
 • göra en översyn av älgjakten och en samlad klövdjursförvaltning.

Jakt och viltvård

Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart. Förvaltningen ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. De ideella insatserna inom ramen för det allmänna uppdraget måste tillvaratas och utvecklas.

Älgförvaltningen ska skapa en livskraftig stam med hög kvalitet och i balans med betet. Den ska nu utvärderas och det ska undersökas om vi ska gå mot en samlad klövdjursförvaltning.

Starka krafter vill använda frågan om rovdjur för att dra isär Sverige. Vi accepterar inte detta utan vi vill hitta lösningar som leder till att människor kan leva och verka på landsbygden samtidigt som vi bevarar en biologisk mångfald. Både skyddsjakt och licensjakt är verktyg i den förvaltningen. Besluten ska fattas regionalt, vara utformade så de följer EU-rätten och fattas i god tid så att överklaganden hinns med. Rätten att försvara sina tamdjur ska finnas kvar.

Dagens kostnader för vildsvinsskador på grödor är inte acceptabla. Därför har den S-ledda regeringen ändrat på jaktförordningen för att möjliggöra effektivare metoder för att bedriva jakt på vildsvin. Regeringen har också givit uppdrag åt berörda myndigheter att förenkla hantering och försäljning av vildsvinskött och uppdatera förvaltningsplanerna för vildsvin med målet att halvera vildsvinsskadorna till 2025.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • skapat ett nytt system för snabbare licensjaktsbeslut för rovdjur och kortare ledtider för överklagande
 • reglerat den tidigare fria fjälljakten för utländska medborgare
 • utvecklat Svenska jägareförbundets allmänna uppdrag
 • ändrat i jaktförordningen för att möjliggöra effektivare metoder för att bedriva jakt på vildsvin
 • uppdragit berörda myndigheter att förenkla hantering och försäljning av vildsvin och uppdatera förvaltningsplaner för att minska vildsvinsskadorna i samhället
 • Det är angeläget att skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter. Därför satsar vi ytterligare 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin
 1. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Vi socialdemokrater vill att svenskt djurskydd ska fortsätta att förbättras.

  Läs mer om Djurskydd
 2. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

  Läs mer om Havsmiljö
 3. Människor ska kunna bo och verka i hela Sverige. I ett starkare samhälle finns resurser och kraft för en aktiv landsbygdspolitik som utnyttjar hela Sveriges potential. Det skapar ett tryggare Sverige som håller ihop.

  Läs mer om Landsbygdspolitik
 4. Svensk livsmedelsproduktion ska öka. Vi vill stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden.

  Läs mer om Mat
 5. Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk.

  Läs mer om Skog