Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Jordbruk

En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och höjda ambitioner inom miljö- och klimatområdet

Sverige ska ha levande och livskraftiga landsbygder med ett konkurrenskraftigt och miljömässigt, hållbart jordbruk.

Socialdemokraterna vill

  • utnyttja möjligheten för en ökad svensk livsmedelsproduktion.

Sveriges lantbrukare bidrar till gröna jobb i hela landet

Vi arbetar långsiktigt för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften inom svenskt jordbruk i linje med den svenska livsmedelsstrategin och genom den gemensamma jordbrukspolitiken. Sveriges lantbrukare och deras verksamhet är avgörande för att vi ska ha mat att äta, men de bidrar också till jobb i hela Sverige och håller svenska ängar och betesmarker levande. Fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion och höjda ambitioner inom miljö- och klimatområdet är fokus för vår jordbrukspolitik.

En ökad livsmedelsproduktion kommer även att leda till fler gröna jobb i livsmedelskedjan och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Det här har vi gjort

  • aviserat satsningar på sammanlagt 60 miljarder kronor på framtidens jordbruk, där cirka 45 miljarder kronor utgör medel från EU och cirka 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Utöver dessa medel satsar regeringen under samma period (2023–2027) cirka 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och utvecklingen i Sveriges landsbygder
  • lagt fram en långsiktig livsmedelsstrategi som innehåller satsningar på 846 miljoner för åren 2020–2025 så att livsmedelsproduktionen i Sverige kan öka. Dessutom gjordes ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020
  • föreslog 200 miljoner kronor i stöd till produktion av biogas under 2021
  • med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Därför tog den socialdemokratiska regeringen initiativ till ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket
  • vi har vidtagit flera åtgärder för att stärka såväl privatpersoner som företag. Bland annat har vi lagt fram förslag om att tillfälligt sänka skatten på bensin och diesel från och med maj månad. Men vi har också presenterat ett förslag om en särskild drivmedelskompensation på 1 000 kronor för att lindra konsekvenserna av dagens höga drivmedelspriser. I gles- och landsbygdsområden, där människor är särskilt beroende av bilen, föreslog vi en högre kompensation om 1 500 kronor men det förslaget röstades ned av de högerkonservativa partierna i Sveriges riksdag
  • för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen lade vi i februari 2022 fram ett stödpaket om 1 miljard kronor.

Uppdaterades senast: