Arbetsrätt

Schyssta villkor på arbetsmarknaden är en central del av den svenska modellen

En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

Arbetsmarknadsminister

Eva Nordmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • att normen på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar
 • avskaffa allmän visstid, hyvling och begränsa möjligheten till delade turer
 • att företrädesrätten vid återanställning inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
 • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.

En stark arbetsrätt, ett tryggare Sverige

Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. Därför går vi till val på en handlingsplan med förslag som ökar tryggheten på svensk arbetsmarknad. Bland förslagen finns avskaffad allmän visstid och stopp för hyvling av arbetstid. Vi vill också att arbetskraftsinvandringen stramas upp. Och att minst 90 % av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda. I regeringsställning har vi bland annat stärkt skyddet för visselblåsare, rivit upp lex Laval, förbjudit missbruk av visstidsanställningar och infört krav på bra arbetsvillkor i offentliga upphandlingar.

Den svenska modellen bygger på en stark arbetsrätt och starka parter på arbetsmarknaden. I Sverige finns grundläggande regler för arbetsmarknaden i lag. I övrigt är det kollektivavtal som reglerar lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Det är fack och arbetsgivare som förhandlar fram kollektivavtal. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.

Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik står i skarp kontrast till Alliansen och SD som vill försämra arbetsvillkoren och göra det lättare för arbetsgivare att säga upp människor. De vill försämra LAS, utöka antalet osäkra anställningar och sänka ingångslönerna i kollektivavtalen genom lagstiftning. Högern vill med andra ord avveckla den svenska modellen så som vi känner den.

Uppdaterades senast: 17 juli 2019

Det här har vi gjort:

 • stärkt den svenska modellen och infört avdrag för fackavgiften
 • förbjudit missbruk och stapling av visstidsanställningar
 • rivit upp lex Laval så att svenska villkor ska gälla i Sverige
 • skärpt entreprenörsansvaret
 • bekämpat arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.
 1. I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

  Läs mer
 2. Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

  Läs mer
 3. I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

  Läs mer
 4. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer
 5. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer
 6. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer
 7. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

  Läs mer
 8. Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka - en extra veckas ledighet, per år, för alla föräldrar.

  Läs mer
 9. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer
 10. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer