Arbetsförmedlingen

Ska ge individuellt stöd från dag ett

Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

Socialdemokraterna vill:

 • göra Arbetsförmedlingen till en matchningsspecialist som gör att arbetssökande kan ta de jobb som finns
 • att Arbetsförmedlingen ska ge alla individuellt stöd från dag ett och ha tid att arbeta utifrån de behov som finns
 • ha ett nationellt system för validering och komplettering av utländsk utbildning
 • säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet
 • att näringslivets behov ska styra insatserna. Det ska vara möjligt att köpa upp branschspecifika utbildningar inom det reguljära utbildningssystemet
 • att Arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer ska jobba för ökad kompetens

Arbetsförmedlingen behöver förändras

Någonting är fel när arbetslösheten är hög men företagen ändå har svårt att hitta rätt personal. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre. Arbetsförmedlingen är viktig för att det ska bli så. I ett starkt samhälle finns en stark matchningsspecialist som gör att arbetssökande kan ta de jobb som finns. Socialdemokraterna vill öka arbetsförmedlarnas professionella kompetens och minska regelstyrningen till förmån för ett personligt bemötande.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • vi har förstärkt Arbetsförmedlingen med ca 1 miljard kronor 2021. Satsningen ska gå till att hantera ett ökat antal arbetslösa samt till att säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet
 • 1 miljard kronor för att fler arbetslösa ska få ta del av matchningstjänster
 • 500 miljoner kronor satsas på introduktionsjobb och extratjänster
 • 100 miljoner kronor satsas för införande av intensivåret som är en del i en svensk nystart och ska bidra till att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden
 • avskaffat Fas 3
 • tillfört mer resurser till arbetslivsforskningen
 • skapat tiotusentals extratjänster med kollektivavtalade villkor