Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Arbetsförmedlingen

Oavsett var i landet du bor så ska du snabbt kunna få stöd för att komma i jobb

Företagen och välfärden behöver kompetent personal. I vårt Sverige har Arbetsförmedlingen tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

Socialdemokraterna vill

 • hejda privatiseringen och återta kontrollen över arbetsmarknadspolitiken
 • dubbla antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning
 • att Arbetsförmedlingen aktivt ska matcha arbetslösa med de jobb som finns
 • att Arbetsförmedlingen ska ge alla individuellt stöd från dag ett och ha tid att arbeta utifrån de behov som finns
 • att Arbetsförmedlingen ska ha en kontinuerlig fysisk närvaro och god tillgänglighet i hela landet.

Arbetsförmedlingen behöver förändras

Någonting är fel när arbetslösheten är hög men företagen ändå har svårt att hitta rätt personal. Matchningen på arbetsmarknaden behöver bli bättre. Arbetsförmedlingen är viktig för att det ska bli så. Socialdemokraterna vill att Arbetsförmedlingen ska få bättre möjligheter att använda de verktyg som de anser behövs för att människor ska komma i arbete.

Socialdemokraterna vill stärka Arbetsförmedlingen. Mer av arbetsförmedlandet ska återgå i myndighetens egen regi och privatiseringen av jobbpolitiken ska hejdas. Vi vill också att arbetsmarknadspolitiken ska få tydligare inriktning mot rustande insatser så som arbetsmarknadsutbildning.

Det här har vi gjort

 • tillfört mer resurser till Arbetsförmedlingen, bland annat för att säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet
 • gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att se över hur myndigheten kan förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden med socioekonomiska utmaningar
 • satsningar för att fler arbetslösa ska få del av arbetsmarknadsutbildningar
 • satsat på introduktionsjobb och extratjänster
 • infört intensivåret som ska bidra till att nyanlända snabbare kommer in på arbetsmarknaden
 • skapat tiotusentals extratjänster med kollektivavtalade villkor
 • tillfört mer resurser till arbetslivsforskningen.

Uppdaterades senast: