Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Föräldraförsäkring

Föräldrar ska inte behöva välja mellan föräldraskap och arbete

Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete.

Socialdemokraterna vill

  • att en successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen genomförs
  • att föräldraförsäkringen moderniseras så att den fungerar för alla familjekonstellationer
  • att föräldraförsäkringen individualiseras.

Du som förälder ska både kunna jobba heltid och ha barn

Sverige är ett av de länder i världen där barn har de bästa förutsättningarna att växa upp. Det är resultatet av socialdemokratiska reformer: en generös och flexibel föräldraförsäkring, en förskola av hög kvalitet, barnbidrag till alla barn och kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. En föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara föräldraledig med barnen är grundläggande i ett starkt och tryggt samhälle.

Individualiserad föräldraförsäkring

Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det är fortfarande en majoritet av kvinnorna som tar huvudansvaret för hem och familj. Bristen på jämställdhet blir tydligare när man får barn. Och det är oftast kvinnorna som arbetar deltid när barnen är små.

För att öka barnens rätt till sina föräldrar och för att jämställdheten ska uppmuntras bör föräldraförsäkringen individualiseras och delas i tre delar. Föräldraförsäkringen är idag individuell med möjlighet att avstå dagar till den andra föräldern. Sedan den 1 januari 2016 är 90 dagar reserverade för respektive förälder, dessa dagar kan inte överlåtas från den ene föräldern till den andre. Försäkringen ska på sikt delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Det här har vi gjort

  • reserverat ytterligare en månad för respektive förälder i föräldraledigheten
  • gjort det möjligt för en bonusförälder att ta ut föräldrapenning
  • höjt flerbarnstillägget
  • höjt grundnivån i föräldrapenningen
  • höjt barnbidraget med 200 kronor i månaden.

Uppdaterades senast: