Nedrustning

Nedrustning för en fredligare värld

Vi socialdemokrater vill fortsätta driva den internationella nedrustningsfrågan och arbeta för en global kärnvapennedrustning. Diplomati måste alltid vara den första försvarslinjen.

Socialdemokraterna vill:

  • att Sverige fortsätter att arbeta för global nedrustning
  • att Sverige fortsätter arbeta för en global kärnvapennedrustning
  • att Sverige fortsätter vara en stark röst för internationell diplomati.

Vi ska vara en stark röst för nedrustning i världen

Vårt mål är en värld utan kärnvapen. Nedrustning och icke-spridning är en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för oss socialdemokrater. Vi har en lång tradition av att vara i framkant och leda arbetet internationellt för nedrustning. Hotet från kärnvapen begränsas genom att internationella avtal upprätthålls. Icke-spridningsfördraget (NPT), som är det centrala multilaterala ramverket för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen, måste stärkas och utfästelser gjorda i avtalet förverkligas.

Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att skapa gemensam säkerhet genom att verka för kärnvapennedrustning. För att nå framgång behövs en bred politisk mobilisering av konstruktiva, nedrustningsengagerade länder. Sverige ska vara en stark kraft i det arbetet. Det är en viktig del av vår strategi för att bygga gemensam säkerhet. Genom vår nedrustningspolitik har vi under mer än ett halvt århundrade haft ett starkt politiskt och diplomatiskt engagemang för en kärnvapenfri värld. Det ska vi hålla fast vid.

Den gemensamma säkerheten förstärks av kärnvapennedrustning. Målet är en värld fri från kärnvapen.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • inrättat ett kunskaps- och forskningscentrum om kärnvapenvapennedrustning
  • lanserat Stockholmsinitiativet för att med andra länder ta fram konkreta förslag för nedrustning och icke-spridning