Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Barnomsorg

Trygg barnomsorg på kvällar och helger

En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när på dygnet som föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

Socialdemokraterna vill

  • att kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Barnomsorg på kvällar och helger

När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än vanlig kontorstid. Men möjligheten till barnomsorg på kvällar, nätter och helger finns inte överallt. Det gör att många föräldrar tvingas ordna omsorgen med hjälp av släkt och vänner eller tacka nej till ett arbete på grund av att det inte finns tillgång till någon barnomsorg. I vårt Sverige ska det finnas omsorg om barnen oavsett när föräldrarna arbetar.

En trygg och tillgänglig barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid. När fler arbetar får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen mer än fördubblade stödet till huvudmän som erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det har gjort att fler kommuner idag erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid – en positiv utveckling som måste fortsätta.

Det här har vi gjort

  • mer än fördubblat statsbidraget för att kommuner ska erbjuda barnomsorg på kvällar, helger och nätter
  • investerat i mer personal och minskade barngrupper i förskolan och fritidshemmen.

Uppdaterades senast: