Energipolitik

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil och utbyggd energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

Socialdemokraterna vill:

En stabil energiförsörjning är viktigt för ett starkare samhälle

Energisystemet är avgörande för Sveriges förmåga att klara klimatomställningen. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till el att vara en avgörande faktor. Sverige har goda förutsättningar att klara den omställningen. Vi har historiskt stora elöverskott, stora tillgångar till förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant.

Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan där investeringar i fossil energi fasas ut och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Vi socialdemokrater ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet.

Sverige är ett föregångsland när det kommer till omställningen av energisystemet. Idag är över 99 procent av elproduktionen fossilfri och över 90 procent av bränslet i värmeproduktionen är fossilfritt eller återvunnet. Vi socialdemokrater ser att Sverige ska fortsätta att leda den omställningen med målet om 100 procent förnybart elsystem 2040 och nettonollutsläpp 2045.

Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. En nationell elektrifieringsstrategi ska ge långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion– det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om.

Uppdaterades senast: