Gå till innehåll

Energipolitik

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin i Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil och utbyggd energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

Socialdemokraterna vill

En stabil energiförsörjning är viktigt för ett starkare samhälle

På vilket sätt vi producerar vår energi är avgörande för Sveriges förmåga att klara klimatomställningen. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till el att vara en avgörande faktor. Sverige har goda förutsättningar att klara den omställningen. Vi har historiskt stora elöverskott, stora tillgångar till förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant.

Sverige ska ha en god elförsörjning. Vi vill ha ett robust system för elproduktion med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan där investeringar i fossil energi fasas ut och el till konkurrenskraftiga och rimliga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Vi socialdemokrater ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet.

Sverige är ett föregångsland när det kommer till omställningen av vårt sätt att producera energi. Idag är över 99 procent av elproduktionen fossilfri och över 90 procent av bränslet i värmeproduktionen är fossilfritt eller återvunnet. Vi socialdemokrater ser att Sverige ska fortsätta att leda den omställningen med målet om 100 procent förnybart elsystem 2040 och nettonollutsläpp 2045.

Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i produktionen av el ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning. En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. Den nationella elektrifieringsstrategin ska ge långsiktiga förutsättningar för att kunna möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion – det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om.

Många vill bygga och investera i förnybar energi, som vindkraft, i Sverige. Därför har vi fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, vilket kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige. Idag finns det ansökningar (alla kommer inte realiseras) om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 TWh el, bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som vår årsförbrukning i hela Sverige. Nu förbrukar vi 140 TWh el per år – i hela Sverige.

Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserade vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Sveriges elproduktion har bidragit till Sveriges välstånd historiskt och är avgörande även i framtiden.

Frågor och svar om energi, kärnkraft och elpriser

Uppdaterades senast: