A-kassan

En arbetslöshetsförsäkring för omställning

I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • att a-kassan ska stimulera till omställning på arbetsmarknaden. Den som är arbetslös ska få ut ersättning från försäkringen under en omställningsperiod
 • att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen
 • att a-kassan ska administreras av de fackliga organisationerna
 • att fler ska vara med i a-kassan
 • att det ska bli billigare att vara med i a-kassan och att det ska vara en frivillig försäkring som är gemensamt finansierad

Vi vill förbättra a-kassan

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också arbetar. Men individen ska också våga byta jobb. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för en modern arbetsmarknad som ställer stora krav på omställning. Den som blir arbetslös ska inte också bli fattig. Vid arbetslöshet ska det finnas en ekonomisk trygghet och stöd till omställning.

Om du blir arbetslös ska samhället vara starkt. Därför vill Socialdemokraterna fortsätta att förbättra och utveckla a-kassan. Fler ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen. Arbetslöshetsförsäkring ska stimulera omställning på arbetsmarknaden och ge såväl undersköterskan som ingenjören stabila ekonomiska förutsättningar.

A-kassan ska bygga på inkomstbortfallsprincipen, dvs. det är den förlorade arbetsinkomsten vid arbetslöshet som ska ersättas. På så sätt minskar rädslan för förändringar i arbetslivet samtidigt som omställningsförmågan i hela ekonomin ökar. Högerns logik är den omvända med förslag om sänkt a-kassa, försämrad sjukersättning, lägre löner och en urholkad välfärd. Det är en idé som inte bara ökar otryggheten, utan håller arbetskraftsdeltagandet och utvecklingen tillbaka. Den är dålig för svensk ekonomi.

Arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare. De går hand i hand. Vi är stolta över att förlänga en a-kassa för fler med högre ersättning. Det gör skillnad för hur vi tar oss igenom denna kris.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • förstärkt a-kassan fram till 2022. Ersättningarna har höjts och villkoren förändrats så att fler deltids- och timanställda omfattasinfört avdragsrätt för fackföreningsavgift
 • minskat antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
 • infört avdragsrätt för fackföreningsavgift
 1. En stark arbetsrätt är en del av den svenska modellen och en förutsättning för ett tryggare Sverige. Vår arbetsmarknad ska ha trygga jobb med schyssta villkor för alla som arbetar och gör rätt för sig.

  Läs mer om Arbetsrätt
 2. Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet.

  Läs mer om Kollektivavtal
 3. I vårt starka samhälle jobbar alla som kan jobba. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som skapar värde i samhället. Socialdemokraterna har därför infört extratjänster – jobb med riktig lön där den som jobbar gör nytta och bidrar till att bygga ett tryggare Sverige.

  Läs mer om Extratjänster
 4. Företagen behöver kompetent personal. I ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige ska Arbetsförmedlingen ha tid, resurser och möjligheter till utbildningsinsatser så att fler har möjlighet att få och behålla ett arbete.

  Läs mer om Arbetsförmedlingen
 5. Bra arbetsvillkor och arbetsmiljö skapar ett tryggare Sverige. En stark arbetsmiljölagstiftning behövs, som betonar det förebyggande arbetet så att små problem inte blir stora och allvarliga.

  Läs mer om Arbetsmiljö
 6. I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, känner sig trygga och kan kombinera familj och arbete.

  Läs mer om Jobb
 7. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

  Läs mer om Äldre
 8. Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka - en extra veckas ledighet, per år, för alla föräldrar.

  Läs mer om Föräldraförsäkring
 9. De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer om Pension
 10. I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

  Läs mer om Arbetskraftsinvandring