Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

A-kassan

En arbetslöshetsförsäkring för omställning

I den globala konkurrensen är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig efter nya förutsättningar och ta till sig ny kompetens. I vårt starka samhälle har vi en väl fungerande och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Det är nödvändigt för ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • att a-kassan ska stimulera till omställning på arbetsmarknaden. Den som är arbetslös ska få ut ersättning från försäkringen under en omställningsperiod
  • att a-kassan ska administreras av de fackliga organisationerna
  • att fler ska vara med i a-kassan
  • införa avdragsrätt för fackföreningsavgiften
  • att a-kassan ska vara en frivillig försäkring som är gemensamt finansierad.

Vi vill förbättra a-kassan

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också arbetar. Men individen ska också våga byta jobb. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för en modern arbetsmarknad som ställer stora krav på omställning. Den som blir arbetslös ska inte också bli fattig. Vid arbetslöshet ska det finnas en ekonomisk trygghet och stöd till omställning.

Om du blir arbetslös ska samhället vara starkt. Därför vill Socialdemokraterna fortsätta att förbättra och utveckla a-kassan. Fler ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen. Arbetslöshetsförsäkringen ska stimulera till omställning på arbetsmarknaden och ge såväl undersköterskan som ingenjören stabila ekonomiska förutsättningar.

A-kassan ska bygga på inkomstbortfallsprincipen, det vill säga det är den förlorade arbetsinkomsten vid arbetslöshet som ska ersättas. På så sätt minskar rädslan för förändringar i arbetslivet samtidigt som omställningsförmågan i hela ekonomin ökar. Högerns logik är den omvända med förslag om sänkt a-kassa, försämrad sjukersättning, lägre löner och en urholkad välfärd. Det är en idé som inte bara ökar otryggheten, utan håller arbetskraftsdeltagandet och utvecklingen tillbaka. Den är dålig för svensk ekonomi.

Arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare. De går hand i hand. Därför vill vi att fler ska kunna kvalificera sig för a-kassa.

Det här har vi gjort

  • gjort flera förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen – både vad gäller ersättningar och villkor
  • lagt förslag om att göra det billigare att vara med i a-kassan
  • minskat antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen.

Uppdaterades senast: