Gå till innehåll

Läxor

Alla elever ska få hjälp med sina läxor, oberonende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

Socialdemokraterna vill

  • att alla elever erbjuds läxhjälp oavsett vilken skola du går på
  • införa en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan

Likvärdiga förutsättningar för läxläsning

I vårt starka samhälle ska elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte vara beroende av om de har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp i skolan, på fritids eller i samarbete med ideella föreningar. Skolan ska se till att organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst.

Under de senaste åren har skolresultaten stigit, men svenska elever har alltjämt för låga kunskaper. Det är tydligt att fler insatser krävs för att lyfta skolresultaten. Stödet till elever som inte uppnår kunskapsmålen behöver utökas och förväntningarna på elevernas insats måste vara tydliga. Läxor är ett av många bra verktyg för lärare att arbeta med. Politiker ska inte styra över läxornas exakta utformning, men har ett ansvar för att se till att alla elever får förutsättningar att klara skolan. Vi socialdemokrater vill därför att alla elever ska kunna få läxhjälp utanför ordinarie undervisningstid och att det finns en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan.

Det här har vi gjort

  • investerat närmare 400 miljoner/år i läxhjälpsstöd i grund- och gymnasieskolan så att alla elever kan få hjälp med läxorna efter ordinarie undervisningstid. Under år 2021 tillförs lovskola och läxhjälp ytterligare 170 miljoner kronor
  • ökat anslagen till ideella föreningar som bedriver läxhjälp
  • avskaffat läx-RUT. Skattepengar ska inte gå till privat undervisning

Uppdaterades senast: